28 oktober 2021

En tidning på kristen grundKultur

Relevanta exempel på kritik mot evolutionen

Den naturalistiska världsbilden ger inte tillfredsställande svar kring livets uppkomst och mening. Det menar Olof Edsinger efter att ha läst antologin ”I början skapade Gud”.

Olof Edsinger har läst "I början skapade Gud" och menar att boken belyser viktiga frågor kring skapelsen och livets uppkomst även om antologin skulle tjänat på fler nyanser.
Endast för prenumeranter
Fler artiklar