Hänförande framställning av Jeremia

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Peter Halldorf

”Alla himlens fåglar har flytt ”

(Artos)

Vi är nog många som försökt traggla oss igenom Gamla testamentet och ta till oss av ett budskap som bitvis inte bara är svårsmält, utan också motbjudande. Profetlitteraturen är inget undantag. I ”Alla himlens fåglar har flytt” med undertiteln ”Profeten Jeremia i sin egen tid och i vår” vill Peter Halldorf hjälpa oss att förstå och beröras av den judiska profeten Jeremias budskap och visa hur det också handlar om den kristna tron och Jesus Kristus.

Halldorf varvar biblisk historia och utläggning av bibeltexter med kommentarer kring dessa och kopplingar till Nya testamentet. Den största behållningen är beskrivningen av ett kristet synsätt på världen och den skarpa kritiken mot samtidens avgudar: nationalism, militarism, konsumism och teknologi.

Ett återkommande tema är hur livet är vävt i ett stycke och att Gud är hela universums Skapare, vilket innebär att vi aldrig kan blunda för kränkningar mot människor och skapelsen. Halldorf egna reflektioner och analyser varvas med andra personers på ett förtjänstfullt sätt.

Emellanåt gör Halldorfs bibelutläggning och historiebeskrivning läsningen mer svåråtkomlig för den som saknar intresse för teologi eller biblisk historia. Men genom dessa passager hjälper Halldorf oss att möta profeten Jeremias ord och inte ”bara” Halldorfs egna ord. Boken berörde mig på djupet flera gånger och lyckas med profetisk skärpa utmana såväl kyrkan som samtiden. Den manar oss alla till omvändelse. Jag fann mig själv hänförd över Guds kärlek till sin skapelse.

Christoffer Abrahamsson