Syster Karin valdes som ny priorinna på Alsike kloster

Alsike kloster utanför Uppsala får ny högsta ansvarig, eller priorinna som den formella titeln lyder.
– Det känns som att jag får en bekräftelse från vår Herre på något jag redan gör, säger syster Karin.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!