Tidningen som spridit barnatro i sju decennier

I 68 år har den kristna barntidningen Droppen spridit Bibelns berättelser till barn. Redaktörerna Henny Johansson och Inese P Johansson plockar mycket av tidningens innehåll från sina egna familjeliv.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Tidningen Droppen delas ut till söndagsskolebarn på flera olika håll i Sverige. Samfundet ELM står för utgivningen, men bland prenumeranterna finns både svenskkyrkliga och frikyrkliga församlingar och privatpersoner.

Inte sällan plockar skribenterna inspiration från sina egna familjeliv. När något av Inese P Johanssons­ fyra barn stöter på ett dilemma i vardagen händer det att hon får återberätta det för kollegan Henny Johansson. Henny i sin tur omvandlar händelsen till en berättelse som hamnar i tidningen, där läsarna kan känna igen sig. Det kan handla om att säga förlåt till en kompis, att våga berätta att man är kristen i skolan eller hur man kan göra om man ser att någon blir retad. Helt enkelt vardagliga situationer som de flesta barn ställs inför.

– Den röda tråden är att kunna leva som kristen i vardagen. Vi vill ge föräldrarna verktyg för att kunna prata om kristen tro med sina barn. Jag upplever själv att det ofta blir mer neutralt att prata om ett känsligt ämne via en berättelse, säger Henny Johansson.

– Någon församling tyckte att innehållet var ”för kristet” och avslutade prenumerationen, ler Inese P Johansson.

Det är annars precis det som är syftet med den lilla barntidningen. Att på ett enkelt sätt kunna ge en ingång till Bibelns berättelser och verktyg att prata om frågor som rör den kristna tron.

Vid läsarundersökningar får de båda redaktörerna bekräftat att det är just de vardagliga berättelserna som uppskattas mest av deras unga läsare.

Namnet på tidningen var från början ”Luthersk barntidning” och genom åren har ett förtroende byggts upp mellan utgivaren och läsarna. De föräldrar som läste den högt för sina barn fortsätter många gånger att läsa den för sina barnbarn. Ett förtroende som redaktörerna vill förvalta.

– Vi vill föra vidare den kristna tron till barnen, det är vår drivkraft. Vi kan inte ta för givet att de får höra om Bibelns berättelser och kunna applicera dem på sina egna liv. De chanserna blir allt färre, säger Henny Johansson.

– Föräldrarna är nyckeln, tillägger Inese P Johansson.

– Det är de som umgås med barnen mest och som behöver ge dem redskapen.

De båda redaktörerna konstaterar att en papperstidning alltid utsätts för hård konkurrens av skärmar och digitala källor, men det hindrar inte Droppen från att fortsätta komma ut i oförtruten takt.

Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Janerik Henriksson/TT
Foto: Janerik Henriksson/TT