Läkare försökte rädda sent aborterade foster - vill ha skärpta rutiner

Bör läkare rädda livet på aborterade foster, om tiden gått över till vecka 22 – då fostret i legal mening är att räkna som ett barn?
Den situationen bör inte kunna uppstå, men överläkaren Katarina Strand Brodd har varit med om det flera gånger.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Överläkaren Katarina Strand Brodd berättar att hon som neonatalläkare vid flera tillfällen försökt rädda livet på foster som aborterats för sent. Och hon har flera kollegor som tänker på samma sätt. 

– Ett foster som stöts ut i vecka 22 är i juridisk mening ett barn, och träffar jag ett akut sjukt barn så vill jag hjälpa det, säger hon till SVT.

"Fostret rörde sig och kved"

Enligt Socialstyrelsens rättsliga råd ska en abort ha avslutats absolut senast innan vecka 22. Detta har dock inte alltid skett, eftersom en abort kan dra ut på tiden.

Under 2015 påbörjades 142 aborter under vecka 21. Hur många av dessa som gick över tiden till vecka 22 finns det inga siffror på.

Under en av dessa sena aborter tillkallades överläkaren Katarina Strand Brodd när barnmorskan tyckte situationen var obehaglig.

Fostret, som då var i 22:a veckan både rörde sig, kved och hade ett hjärta som slog.

brodd– Jag gjorde vad jag kunde för att hjälpa barnet med andningen och det man gör med extremt tidigt födda barn, berättar Katarina Strand Brodd.

Försöken misslyckades dock, och hittills har Katarina Strand Brodd heller inte varit med om att ett aborterat foster överlevt.

"Måste bli ett slut på aborter i vecka 22"

Däremot ligger överlevnadssiffran på för tidigt födda barn i vecka 22 på 40 procent i dag.

– Det måste bli ett slut på aborter som rinner över i vecka 22, säger Katarina Strand Brodd.

Ifrågasätter försök att rädda foster

Andreas Herbst, ordförande för Svensk förening för obstetrik och gynekologi, är en av dem som ifrågasätter agerandet att rädda aborterade foster.

– Patienten har fått tillstånd från Socialstyrelsens rättsliga råd, och avsikten är att hon inte ska bli förälder. Inte att åstadkomma en extremt för tidig förlossning där man sen försöker få liv i detta foster eller barn till varje pris, säger han i samma nyhetssändning.

Nu går därför gynekologer och neonatalläkare ihop i en gemensam arbetsgrupp för att försöka enas om nya rutiner för att undvika att dessa situationer uppstår.

"Kan behöva sänka abortgränsen"

Katarina Strand Brodd, som även är ordförande i Svenska neonatalföreningens etikgrupp, sitter med i arbetsgruppen. Hon menar att man kan behöva sänka abortgränsen för att garantera att barnet inte aborteras i vecka 22.

– Ska aborten vara avslutad vecka 21+6 måste den påbörjas senast vecka 21+2 kanske. Då sänker man i praktiken abortgränsen några dagar, säger hon till TT.

Socialstyrelsens rättsliga råd menar dock att man sedan länge varit tydliga med att aborter ska vara avslutade före graviditetsvecka 22.

Om abortläkarna inte följt denna anvisning har de brutit mot lagen, säger rådets ordförande Göran Ewerlöf till SVT.

Det skulle innebära att de abortfall som drar över på tiden måste avslutas i tid genom att läkarna ger en avlivande spruta med kalcium direkt in i kvinnans mage. Med hänvisning till att det skulle förvärra situationen för mamman och göra aborten ännu mer komplicerad har läkarna valt att inte göra detta.

– Det här är svåra etiska frågeställningar och vi har en abortlag att förhålla oss till, men vi hoppas kunna nå en samsyn vad gäller det här mycket svåra gränsområdet, säger Ingrid Bergelin som är läkare vid Mora lasarett, till TT.

Lilla Erstagården