Ledare

Det räcker inte med vackra ord för att lösa framtidens energibehov

Kommentar: Näringslivet behöver garantier

Söndagens agenda i SVT handlade om framtidens energibehov. Energiutmaningarna kring den gröna omställningen gäller inte i första hand hushållens uppvärmning eller laddning av elbilar även om det är viktigt. Det handlar framför allt om den svenska basindustrin. Det är industrin som behöver den mesta av framtidens energi och den kan inte produceras av fossila bränsle. I dag är det de 20 största företagen som skapar 30 procent av koldioxidutsläppen i Sverige. Det vore förödande om oljedrivna Karlshamnsverken även i fortsättningen blir vår gemensamma räddningsplanka.

Sverige är en liten ekonomi med en exportindustri som direkt påverkar landets bruttonationalprodukt, (BNP). Historiskt har den bidragit till vårt ständigt ökande välstånd. Vattenkraft och kärnkraft står i dag för cirka 80 procent av elproduktionen och den gröna omställningen kräver i fortsättningen mera land- och vattenbaserad vindkraft och inte bara Tidöavtalets fokus på kärnkraft.

I söndags efterfrågade SSAB, Nortvolt och Holmen om framtida garantier av energi, fossilfri energi. Tempot i tillståndsgivningen där noggrannhet i processerna är viktigt behöver öka och effektiviseras när väsentligt samhällsintresse ska prövas. Förhoppningsvis hörde energiminister Ebba Busch (KD) vad företagsledarna försökte kommunicera. Det räcker inte med vackra ord och nya utredningar. Det handlar om att leverera el och att samtidigt så långt det är möjligt lyckas med omsorgsfull miljöhänsyn.

Fler artiklar för dig