Dagen svarar om ”Imam: Jesus överlevde korsfästelsen”

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Åsiktsartikeln från en imam om att Jesus skulle ha överlevt korsfästelsen har skapat mycket engagemang och väckt frågor (16 maj). På debatt- och åsiktsidorna behöver det vara högt i tak. Där kan skribenter uttrycka åsikter som går på tvärs mot tidningen linje, också i känsliga ämnen.

Var Dagen som tidning står i frågan om Jesus död och uppståndelse råder det ingen tvekan om. Att Jesus dog på korset och att han på tredje dagen uppstod från de döda är ett fundament för och en förutsättning för kristen tro. Det finns även goda historiska skäl för detta.

Däremot tror vi att det är nyttigt för kristna att höra en annan sidas bästa argument så att vi får hjälp att bemöta invändningar mot den kristna tron och Bibelns historicitet.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Bokrecensioner
Kyrkan i förorten
Runt långbordet på pingstförsamlingen Smyrnas språkcafé i Gårdsten tränar man på att forma ord och tankar, att gå från arabiska till svenska. 
Foto: Jonatan Sverker
Foto: Jonatan Sverker