Dagen svarar om ”Imam: Jesus överlevde korsfästelsen”

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Åsiktsartikeln från en imam om att Jesus skulle ha överlevt korsfästelsen har skapat mycket engagemang och väckt frågor (16 maj). På debatt- och åsiktsidorna behöver det vara högt i tak. Där kan skribenter uttrycka åsikter som går på tvärs mot tidningen linje, också i känsliga ämnen.

Var Dagen som tidning står i frågan om Jesus död och uppståndelse råder det ingen tvekan om. Att Jesus dog på korset och att han på tredje dagen uppstod från de döda är ett fundament för och en förutsättning för kristen tro. Det finns även goda historiska skäl för detta.

Däremot tror vi att det är nyttigt för kristna att höra en annan sidas bästa argument så att vi får hjälp att bemöta invändningar mot den kristna tron och Bibelns historicitet.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Pingst ledare
Umeåpastorn Ulf Sundkvist är glad över de närmare 650 frivilligledare från norra Sverige som i helgen möttes i Folkets hus i Umeå. Han tror att samverkan mellan församlingarna är nyckeln till framtiden. 
Foto: Thomas Österberg
Foto: Thomas Österberg
Könsdysfori
Maria Hansson är kristen och transaktivist.
Foto: Privat
Foto: Privat