Detta är vad politikerförakt kan leda till

Donald Trumps otippade seger i USA är en varning till oss alla, skriver Elisabeth Sandlund.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Det otänkbara har hänt. Efter en dramatisk natt och morgon när rösträkningarna i delstat efter delstat tycktes dra ut i all evighet stod det klart att USA:s nästa president inte heter Hillary Clinton utan Donald Trump. 


Opinionsinstitut och politiska analytiker hade missbedömt­ och undervärderat de amerikanska gräsrötternas längtan efter förändring. 


Det var samma längtan som 2008 förde Barack Obama till Vita huset. Nu kom rekylen, men med omvända förtecken.

Andra betänkligheter fick ge vika. Trumps förakt mot kvinnor, människor med funktionsnedsättning, muslimer, amerikaner med latinamerikanskt ursprung och andra grupper som inte passar in i hans världsbild har förvisso legat i den ena vågskålen. Men de har vägt lätt i jämförelse med hans stolta vallöfte att göra USA stort, starkt och framgångsrikt igen.

Objektivt sett borde en person som Trump inte ha haft en chans. Hans osammanhängande politiska program, ett språkbruk av ett slag som sällan eller aldrig hörts från en person som aspirerar på en hög politisk position, hans beteende tidigare i livet och under valkampanjen. Allt sådant borde ha diskvalificerat honom hos en överväldigande majoritet av amerikanerna.

Som kristen är det svårt att tugga i sig att Trump inte hade nått Vita huset utan de evangelikala systrarnas och brödernas röster. Många, självfallet inte alla, har uppenbarligen valt att avstå från att väga in var deras kandidat står i frågor som har med etik och moral att göra. De har struntat i hans livsföring och hans attityder mot dessa mina minsta, marginaliserade grupper i det amerikanska samhället.  Hoppet att Trump ska utse konservativa domare­ i Högsta domstolen som ändrar den amerikanska­ abortlagstiftningen har fått balansen att tippa. Kanske har också det resonemang spelat in, som forskaren Carter Turner hänvisade till i Dagens Dokument inför valet (21 oktober), att slagordet Make America great again appellerar till den som ser USA som Guds gåva till mänskligheten och den nation som mer än andra har att svara för att hela världen blir kristen.


Risken finns att de, liksom Trumps väljare med andra bevekelsegrunder, blir grymt besvikna under de närmaste åren.


 Att ändra abortlagarna är ingen enkel uppgift. Och Trumps metod att stärka USA, i den mån de kan utläsas av hans splittrade och inte alltid så lättydda programförklaringar, riskerar att i stället­ försvaga nationen. Och apropå besvikelse: De Trumpanhängare som bara någon timme tidigare­ skanderat ”Sätt henne i fängelse!” – vad tänker de när de hör den man de stött och arbetat för tala om Hillary Clinton i respektfulla ordalag när segern väl är vunnen?

I onsdagsmorgonens tal till nationen framstod Trump närmast statsmannalik. Den som är optimistiskt lagd tänker att han nu äntligen visar sitt rätta jag efter en smutsig valkampanj som mer eller mindre tvingat honom till övertramp. Pessimisten funderar i stället över hur länge dokusåpastjärnan Trump klarar att ikläda sig denna roll och i vilka nya skepnader han kommer att dyka upp när han väl satt sig till rätta i presidentens arbetsrum.


Trumps seger är framför allt ett varnande exempel på vad politikerförakt kan leda till när det paras med en oförblommerad populism. 


Hatet mot Washington DC och mot Hillary Clinton personligen som en exponent för allt vad det politiska etablissemanget står för har lett fram till att det omöjliga blev möjligt i världens största demokrati. Det är en varning till oss alla, var vi än befinner oss, en påspädning av det vi blev varse redan när britterna röstade för Brexit – ett annat valresultat som opinionsinstituteten och analytikerna också missade att förutsäga.

Visst finns det all anledning att be Gud välsigna Amerika och oss alla. Men denna dag känns böne­ropet Gud bevare Amerika och oss alla ännu mer relevant.
Med Trump vid rodret går USA och därmed hela världen en osäker framtid till mötes. Att diktatorer, vare sig de hör hemma till vänster eller till höger på den politiska skalan, jublar över valresultatet bör lända till eftertanke.

Även om Hillary Clinton hade tagit hem spelet­ skulle hon ha stått inför en brant uppförsbacke när det gällt att återvinna förtroendet inte bara för egen del utan för hela det demokratiska systemet. Nu är det Trump som ska klara den uppgiften. Och det förefaller i dagsläget nästintill omöjligt.

Dagens fråga

Är du glad över valresultatet i USA?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Statsministeromröstning