Elisabeth Sandlund: Aftonbladet blottar stor okunskap

Public service har, nu som tidigare, som uppdrag att spegla mångfalden i det svenska samhället. Det skriver Elisabeth Sandlund apropå Lena Mellins krav på att SVT-gudstjänsterna ska bort.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Varför sänder Sveriges Radio och SVT stora sportevenemang och låter dem till och med inkräkta på andra program som har fasta platser i tablån?

Antalet personer som utövar idrott på elitnivå är försvinnande litet och procentuellt sett är det en blygsam andel av svenska folket som tar sig till fotbollsplaner, hockeyrinkar och andra arenor för att på ort och ställe betrakta män och kvinnor som stakar sig fram på snön, försöker träffa en puck med sin klubba eller jagar efter en boll.

Nej, så skrev inte Aftonbladets kolumnist Lena Mellin i sin krönika på söndagen. Då skulle det ha blivit ett förfärligt liv i sociala medier och hennes kolleger på Sportbladet skulle ha slitit sitt hår i vanmäktigt raseri.

I stället ondgjorde Lena Mellin sig över att, som hon uttryckte det, den numera från staten separerade Svenska kyrkan får utrymme för ”sina ritualer” i public service.

"Har inte monopol"

Aftonbladets kolumnist blottar till att börja med en stor okunskap om det ämne hon griper sig an med rejäla rallarsvingar. Det är inte så att Svenska kyrkan har monopol på det religiösa innehållet i SR och SVT.

Tvärtom ser de ansvariga redaktionerna till att en lång rad samfund finns representerade under ett (kyrko-)år. Ett exempel nämner Mellin själv utan att reflektera över att hennes resonemang haltar, Norrmalmskyrkan i Stockholm som tillhör Equmeniakyrkan och varifrån lördagens helgmålsringning sändes.

Så den koppling till relationsförändringen mellan stat och kyrka vid årsskiftet 2000 som Mellin gör är minst sagt tveksam och ingenting att ta avstamp i när man som hon kräver radio- och tv-tystnad för den kristna tron.

Ska spegla mångfald

Public service har, nu som tidigare, som uppdrag att spegla mångfalden i det svenska samhället och tillfredsställa behoven hos en bred lyssnar- och tittarkrets.

I den ingår många som av olika skäl inte kan eller vill ta sig till en kyrka för att delta i gudstjänsten. I en tid när religionen är tillbaka på bred front i det svenska samhällslivet är det sannolikt att denna grupp ökar, inte minskar. Det är retsamt för den som tycker att religion i allmänhet och kristen tro i synnerhet ska utövas i skymundan, utan att märkas och göra avtryck.

Läs mer: SVT: Mellin har mer fel än rätt

Läs mer: Lena Mellin: Stoppa gudstjänsterna i SVT

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Maria Gustin Bergström och Stefan Gustavsson landar helt olika då Sverige är på väg att ta fram en ny migrationspolitik.
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Janerik Henriksson/TT
Foto: Janerik Henriksson/TT
Debatten om Knutby
Foto: Sandra Lagerstrå
Foto: Sandra Lagerstrå