Elisabeth Sandlund: Coronapaniken är inte befogad

Vad vi vet är att Coronaepidemin redan påverkar Kinas ekonomi och därmed kan få följder i hela världen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

En återkommande uppmaning i Bibeln, väl värd att hörsamma, är ”var inte rädda”. Rädsla leder ofta till mycket ont. Men uppmaningen behöver kvalificeras. Rädsla kan vara en konstruktiv kraft om vi är rädda för rätt saker. Just nu är det en fråga som människor över hela världen, även i Sverige, ställer sig: Ska vi vara rädda för det Coronavirus som i skrivande stund diagnosticerats hos mer än 40 000 människor och lett till drygt tusen dödsfall?

De som svarar ja pekar på att en världsomfattande pandemi är nära förestående. Coronainfluensan kommer att lamslå samhällen och kräva hundratusentals dödsoffer. Det finns ingen naturlig motståndskraft mot viruset. Inget vaccin har hunnit tas fram och inte heller några läkemedel som mildrar eller stoppar sjukdomsförloppet.

Nej, säger svenska Folkhälsomyndigheten. Sannolikheten för att viruset kommer att spridas i Sverige är minimal. Det enda fall som inträffat på svensk mark handlar om en person som varit i de drabbade delarna av Kina och som hade förstånd att hålla sig isolerad efter hemkomsten tills symtomen visade sig. Enstaka sjuka i andra europeiska länder är också under kontroll. Att sjukdomen förklarats som allmänfarlig och därmed anmälningspliktig är bara en säkerhetsåtgärd.

Det enda rimliga svaret är att ingen vet säkert, framför allt inte de som sprider rena påhitt och spekulationer i sociala medier. Det är inte farligt att ta emot e-handelspaket från Kina, människor med kinesiskt ursprung på bussen är inte större potentiella smittkällor än medresenärerna och att ta på sig munskydd för att gå och handla i den lokala matbutiken är en överloppsgärning. För att ta några exempel på de absurditeter som den ”infodemi” som härjar gett upphov till.

Däremot finns det all anledning att lyssna till expertisen. WHO och Folkhälsomyndigheten famlar inte i mörkret. Tvärtom är kunskapen om vilket virusslag det handlar om och om hur smittspridning i allmänhet sker god och välgrundad. Utvecklingen i Kina och i andra länder följs nära och redovisas öppet. Paradoxalt nog kan just informationsmängden leda till att oron ökar. ”Tresiffriga dödsfall i Kina per dag”, är det mycket eller litet i ett land med 1,3 miljarder invånare?

Expertråden om vardagshygien är också värda att ta till sig, om inte annat för att undvika att den vanliga säsonginfluensan sprids. Och en sak är säker. Skulle vi stå inför en pandemi kommer det inte att kunna hemlighållas.

Vad vi vet är att Coronaepidemin redan påverkar Kinas ekonomi och därmed kan få följder i hela världen. Det finns en reell risk att den väntade konjunkturnedgången tar fart men hur djup den i så fall blir tvistar de lärde om.

Och vad vi alldeles säkert känner till är att det finns betydligt större hot mot den globala hälsan. Om bara ett uns av den oro som utbrottet gett upphov till ägnades antibiotikaresistensen, som hotar att omöjliggöra behandling av svåra infektioner, skulle mycket vara vunnet. Den rädslan är i sanning befogad.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
"Nordens kallelsestund"
Karin Wiborn och Lars Enarson
Foto: Pressbild & Joakim Lundgren
Foto: Pressbild & Joakim Lundgren
Slöjförbud i skolan