Elisabeth Sandlund: Det betydde Billy Graham

Billy Graham har gått hem till Herren, likt Bibelns Abraham och Isak ”gammal och mätt på år”. Det verk han lämnar efter sig kommer att leva vidare genom alla dem som genom hans förkunnelse kommit till tro.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Grahams betydelse som rådgivare till en lång rad amerikanska presidenter är viktig. Vilken stor roll han spelat visade sig när Billy Graham Museum and Library invigdes år 2007 i Charlotte, North Carolina i närvaro av tre tidigare presidenter, George HW Bush, Jimmy Carter and Bill Clinton. Men ännu mer betydelsefull än Grahams inflytande på världspolitiken är att han på ett direkt, tydligt och rakryggat sätt presenterat den kristna tron för helt vanliga människor i olika generationer genom sina kampanjer i 185 länder runt hela världen.

Hans besök i Sverige, det första 1949 och det sista närmare 30 år senare, samlade stora skaror och fick stor uppmärksamhet inte bara i kristna kretsar utan också i sekulära medier, inte sällan kännetecknad av en motvillig beundran.

En del av Grahams förmåga att röra vid människors hjärtan berodde säkert på att han själv utkämpat trons kamper. Han var född i ett varmt kristet jordbrukarhem, men behövde ändå förvärva och landa i sin egen tro. Historien om när den unge Graham bestämde sig för att en gång för alla, trots omgivningens synpunkter, acceptera Bibeln som Guds ord berättas på varje Alphakurs världen över: hur han böjer knä vid den stubbe där han lagt sin bibel, med tårar i ögonen för Gud klargör det beslut han fattat i tro och fylls av stor frid.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.