Joakim Hagerius: För många pastorer ger upp i förtid

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

– Förutom att vara USA:s president så är de tre svåraste jobben i Amerika i dag att vara president för ett stort universitet, administrativ chef för ett stort sjukhus och pastor för en större församling.

Det menade Peter Drucker, managementforskningens fader, som ägnade sitt liv åt att studera ledarskap och organisationer i näringsliv och civilsamhälle.

Att vara pastor är en kallelse och dessutom ett kvalificerat yrke. Det har gått några år sedan Druckers uttalande och komplexiteten har inte minskat sedan dess, snarare tvärtom.

Efter några omtumlande år som pastor avslutade jag min första tjänst för att studera konfliktlösning och organisationspsykologi på universitetet. I efterhand kan man småle åt ämnesvalen. Men det fanns ett behov av att förstå det som hade hänt, och som den teologiska utbildningen inte gett tillräckliga verktyg för att hantera.

Denna erfarenhet är inte unik. Det visar Dan Rosendahls färska doktorsavhandling: “Causes, consequences and cures of role stress among Swedish free-church pastors”. I denna avhandlas orsaker till att många svenska frikyrkopastorer upplever stressen över rollen som ohanterlig. Om dessutom hälften av pastorskåren ger upp församlingstjänst innan man når pension är detta en central och kritisk fråga inte bara på ett personligt plan, utan för hela församlingsrörelsen: För samfund, teologiska institutioner och lokala församlingar.

Läs även: Pastorer säger upp sig i förtid: ”Frikyrkorna har ett systemfel”

424 av 1 350 pastorer som tillfrågats har responderat på Rosendahl undersökning. Det är ett stort antal. I svaren identifierar Rosendahl fyra områden, symptom som uppstår när det inte står väl till: Självtvivel och motivationsbrist, förvirring och konflikt över rollen, för hög arbetsbelastning, empatisk likgiltighet och förlorad arbetstillfredsställelse. Dessa områden fungerar som en negativ kedja där det ena leder till det andra.

Svaren följdes upp med djupintervjuer för att komma bakom dessa symptom, för att få tag i orsakerna. Det man kan göra något åt. Och det är här avhandlingen blir riktigt intressant, viktig och praktiskt tillämpbar för att riskminimera en oönskad utveckling.

Det visar sig att det som saknas i de allra flesta fall är gemensamma förväntningar mellan pastor, styrelse och församling: Vad ska göras, vem som ska göra vad och vart man är på väg.

När hygienfaktorer som dessa - för det är vad det är – inte finns på plats uppstår förvirring och konflikt. Det outtalade får förödande konsekvenser – organisatoriskt och personligt. Utan en uttalad överenskommelse prövar sig en pastor fram och försöker tyda responsen för att få bekräftelse för ett gott jobb. Med hjälp av denna metod tas en riktning ut. Osäkerheten kompenseras av att man arbetar mer och hårdare för att träffa rätt i förväntningar. Bakom detta finns en församling och ansvarig styrelse som inte själva har formulerat församlingens uppdrag och kultur tillräckligt tydligt.

Läs också: Linda Alexandersson: Ensamhet och andas missnöje får pastorer att sluta
 

Det goda i kråksången är att det finns enkla verktyg att använda. Författaren Henning Mankell återvände en gång om året till sin barndoms ö med tre frågor: Varifrån kommer jag, var befinner jag mig, vart är jag på väg? Det är frågor som en styrelse behöver ha en klar uppfattning om.

Församlingens pastor behöver en arbetsbeskrivning som matchar detta. Det behövs också för ordförande och styrelse: Instruktioner som beskriver uppdrag, befogenheter, ansvar och gränser. Komplexiteten och utmaningarna i en församling är stora nog, utan detta på plats.

Dokument är teknikaliteter som inte flyttar något framåt. Men helt nödvändiga eftersom de skapar en gemensam utgångspunktpunkt och gör återkoppling mindre personligt och upplevelsestyrt.

Några år av teologisk utbildning kan inte ge alla verktyg för ett helt arbetsliv. Ledarskapet utvecklas genom att man gör saker och sedan reflekterar över utfallet. Därför är det kontinuerliga lärandet viktigt. Men som Rosendahls avhandling visar så tydligt handlar det inte bara om pastorernas lärande. Minst lika viktigt är att en styrelse och dess ordförande förstår sitt ansvar och får redskap att hantera uppgiften. Och ett fungerande samspel mellan pastor, ordförande och styrelse är en framtidsfråga för kristenheten.

Läs också: Pastorsyrket ledde till utbrändhet – men Kristoffer hittade vägen tillbaka

Tillbaka till nyhetsbrev! Klicka här.

PS 1. Mer information om prenumerationsformen hittar ni på dagen.se/forsamling. Frågor angående prenumerationen, hur ni ska kunna logga in på Dagen.se för att kunna läsa allt innehåll och liknande - kontakta Dagen Kundcenter på 08-619 24 20 eller info@dagen.se

PS 2. Ni som är församlingsprenumeranter kan registrera upp till fem personer som ni vill ska få DagenFörsamlings nyhetsbrev. Gör det på dagen.se/df

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
”När vi inte åker iväg till en lägergård långt borta, utan håller oss hemma kan fler barn vara med. Dels blir det ofta billigare att vara hemma, och dels kan barn som bara råkar se att något händer trilla in spontant”, säger Julia Adolfsson på Frälsningsarmén om att arrangera barnläger i coronatider. 
Foto: Marina Lakotka
Foto: Marina Lakotka