Joel Halldorf: Biskopsbrev svartlistar vanliga inslag vid högkyrklig nattvard

Kyrkan är en rörelse som växer underifrån, därför bör man vara försiktig med den typ av centralstyrning som biskopsbrevet ägnar sig åt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!