Joel Halldorf: Därför splittrar modern lovsång frikyrkorna

Denna diskussion sätter fingret på punkten som är frikyrkornas styrka och svaghet: homogeniteten.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!