Nyheter

Hälften av alla kristna elever har blivit kränkta i skolan

48,7 procent av 393 tillfrågade kristna ungdomar svarar att de har upplevt sig kränkta på grund av sin tro. Enligt Fredrik Wenell, som har gjort undersökningen, har ungdomarna bland annat fått höra att de är korkade, dumma och vetenskaps­fientliga.

”På religionskunskapen i skolan har läraren en dumförklarande ton när det gäller kristendomen i förhållande till vetenskapen. Klasskompisar har också diskuterat väldigt respektlöst i min närhet om kristendom och religion.”

Så beskriver en kvinna i 16–17-årsåldern med frikyrklig bakgrund sina upplevelser.

Utöver de 48,7 procenten som alltså säger att de har blivit kränkta på grund av sin tro svarar 12,2 procent att de inte vet om de har blivit det.

Jämnåriga största syndarna

Men i samband med onsdagens presentation av undersökningen berättade Fredrik Wenell, verksam vid Akademi för ledarskap och teologi, att frisvar inom denna grupp visar att det även här ofta handlar om kränkningar. Och då växer andelen som har blivit utsatta för religiösa kränkningar till över 60 procent.

Samma jämförelse kan även göras när det gäller frågan om vilka som har utfört kränkningarna. Jämnåriga är de största syndarna. Men utifrån frisvaren går det att dra slutsatsen att drygt en fjärdedel av ungdomarna har känt sig kränkta av en lärare.

”Naturvetenskapslärare som innan jag fått frågan bestämt sig högt inför alla om mina åsikter angående evolution, bland annat”, skriver en kvinna i 21–23-årsåldern med frikyrklig bakgrund.

###
###

Läs också Lärarna såg att Emma blev mobbad för sin tro – ingen ingrep

Barns andliga utveckling

Enligt Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén, som också medverkade på onsdagens frukostseminarium, är det extra allvarligt om unga människor blir kränkta i skolan eftersom det är obligatorisk närvaro där – att lärare dessutom är en del av problematiken förvärrar ytterligare situationen.

Antje Jackelén har i olika sammanhang tagit upp vikten av barns andliga utveckling. Det var också något som hon återkom till när rapporten om kristna ungdomars situation presenterades. Hon tog bland annat upp Barnkonven­tionen, som är svensk lag sedan årsskiftet, och uppmanade de församlade att på olika sätt visa att en religiös uppväxt inte är samma sak som att våldföra sig på barn.

Läs också Ärkebiskopen: Om vi inte kan skydda troende barn från kränkningar finns ingen religionsfrihet

Flera av de medverkade konstaterade att undersökningen bland ungdomsförbunden inom Sveriges kristna råd visserligen inte ger en heltäckande bild. Men Fredrik Wenell sa samtidigt att resultatet bekräftar tidigare forskning och han betonade vikten av att rapporten inte bara blir en pappersprodukt.

Uppföljning behövs

På onsdagen publicerades även en debattartikel i Svenska Dagbladet där presidiet för Sveriges kristna råd riktade sig till utbildningsminister Anna Ekström (S) med en uppmaning om att göra en djupare undersökning för att se hur skolan lever upp till lagstiftningen.

Daniel Alm, föreståndare för Pingst FFS, pratade om att det behövs ett utbildningspaket.

Fredrik Wenell gav samtidigt avskräckande exempel på lärarstudenter med tveksam inställning till tro och religion som han har stött på. Och han betonade att det inte räcker med att fokusera på kunskapsinlärning på lärarutbildningarna.

– Vi behöver också inrikta oss på att skapa förståelse för en människa som har en övertygelse som inte stämmer med min egen. Och då blir religion en ganska stark övertygelse som ofta blir problematisk.

Är du oroad för dina barns och andra barns framtid?

– Jag är inte oroad på ett sånt sätt att jag tror att de kommer bli skadade fysiskt eller psykiskt, det är jag inte. Men jag är oroad så till­vida att man ofta blir bemött ganska fördomsfullt.

Läs också Joakim skämdes över sin tro – kände att han levde ett dubbelliv

---

Rapporten ”Unga troende i samhället”

  • Sveriges kristna råd (SKR) genomförde tillsammans med flera kristna ungdomsorganisationer enkätundersökningen under senhösten 2019. 393 personer besvarade enkäten.

    Enkäten gick till kristna ungdomar, men det finns enligt rapporten skäl att anta att exempelvis muslimska och judiska tonåringar skulle kunna beskriva liknande kränkningar.

---

Fler artiklar för dig