Nyheter

Pingstledaren om tillväxt och kritik inom Hillsong Sverige

“Vill vinna människor för Jesus och lyckas bättre än de flesta”

Hillsong har vuxit enormt och är ett föredöme i svensk kristenhet när det gäller frimodiga satsningar – men visst är det en utmaning att hitta balansen mellan växandet och vårdandet, skriver pingstledaren Daniel Alm.
Vid Hillsongs bakdörr behöver andra fromhetsriktningar stå och ta vid, menar apologeten och opinionsbildaren PO Flodström.

Dagens omfattande Dokument med rubriken “Hur mår egentligen Hillsong i Sverige?”, som publicerades i fredags 9 april, har kommenterats på flera håll i sociala medier efteråt. I reportaget beskrivs hur den växande och tongivande lovsångskyrkan i svensk frikyrklighet också brottas med svårigheter i en del campus/församlingsenheter samt att det finns kritik om toppstyrning, tystnadskultur och volontärer som bränns ut.

Apropå artikeln uttrycker Daniel Alm, föreståndare för Pingst FFS, på Facebook sin glädje över att Hillsong Church Sweden tillhör Pingst – fria församlingar i samverkan. Han skriver:

“Det är en tonåring i kyrkålder mätt, en kyrka som vuxit enormt. Givetvis finns det saker att förbättra och utveckla, den dialog jag har med dem visar att man också vill det. Jag uppfattar Hillsongs grundmotiv rent, man vill vinna människor för Jesus och lyckas bättre än de flesta.”

Inga formella medlemmar

Alm fortsätter: “Givetvis måste ledarskap alltid tåla granskning. Samtidigt måste ledarskap som driver framåt och vill något också tolkas utifrån att man gör just det.”

PO Flodström, apologet, evangelist och opinionsbildare inom Pingst från Borlänge, resonerar om det faktum att Hillsong inte har några formella medlemmar. Negativt tolkat kan detta vara tecken på en “toppstyrd organisation”. Men välvilligt tolkat kan det vara en av hemligheterna till att Hillsong har växt så mycket i en samtid där den som är under 30 år inte attraheras av medlemsmöten, styrelseuppdrag och andra formalia, menar Flodström.

“Som en missionsrörelse riktad mot hippa individualistiska hipsters … blir Hillsong ur mitt perspektiv en adekvat strategi för att möta en specifik grupp just där de befinner sig.”

“Kliv fram vid bakdörren”

I Dagens artikel talas det om hög omsättning på människor i Hillsong, där många nya kommer till, men där det också finns en vid “bakdörr” där många försvinner. PO Flodström konstaterar att Hillsong är en “konceptkyrka” med en tonalitet för en viss grupp, och att andra behöver upprätthålla andra fronter.

Han efterlyser att andra fromhetsriktningar kliver fram och tar vid intill den “bakdörr”, där Hillsongs uppdrag kanske har tagit slut i just de här människornas liv.

Porträtt: PO Flodström, apologet och opinionsbildare, Pingst.

Swärd: Viktigt att medier granskar

Stefan Swärd, pastor inom Evangeliska frikyrkan och debattör, skriver på sin blogg att kristenheten består av en mycket brokig skara människor som tycker om olika typer av möten och musikstilar. Detta måste accepteras, och i perspektivet av att svensk kristenhet fortsätter att krympa har Hillsong fyllt ett stort behov, anser Swärd.

Han säger vidare att kristna medier har en viktig uppgift att kritiskt granska kristna rörelser och församlingar, och att bara “omogna ledare reagerar surt på kritik internt eller från medier”. Här tycker han att Hillsong-pastorn Andreas Nielsen har svarat bra på Dagens frågor, “både transparent och med en ödmjuk självkritik”.

På STureplan i Stockholm: Stefan Swärd, pastor inom Evangeliska frikyrkan.

“Växtverksutmaningar”

Stefan Beimark, pastor och föreståndare för Pingstkyrkan i Örnsköldsvik, skriver i sociala medier att det självklart finns problem och utmaningar inom Hillsong, precis som i andra kyrkor, som han inte vill bagatellisera. Men han uppfattar att Hillsong jobbar med dem och vill bygga en sund församling.

“Nästan alla vi andra brottas med att vi har för lite folk och för få volontärer medan Hillsongs problem till stor del består av växtverksutmaningar av att hantera nya och fler människor än man är redo för.”

Stefan Beimark.

---

Fakta: Hillsong Church Sweden

  • Räknar i dag 5 000 personer som ser Hillsong som “sin kyrka” – barn, unga, vuxna och äldre.
  • Har sju campus/församlingsenheter på olika håll i landet – sex geografiska och ett online-campus.
  • Grundades i Sverige 2006
  • Är del av pingströrelsen i Sverige, men också i den globala Hillsong-rörelsen med huvudkontor i Australien.

---

Fler artiklar för dig