Nyheter

Ukraina vill förbjuda rysk-ortodoxa kyrkan

Lagförslag förbereds där även kyrkans egendomar kan komma att “nationaliseras”

Ett nytt lagförslag väntas presenteras i Ukraina där man vill förbjuda den rysk-ortodoxa kyrkan i landet. Anledningen är att kyrkan gett sitt stöd åt den pågående ryska invasionen.

Det är nyhetsbyrån Nexta som berättar om planerna på att förbjuda den rysk-ortodoxa kyrkan i Ukraina. Ett lagförslag har redan tagits fram där även all egendom som tillhör den rysk-ortodoxa kyrkan kommer att “nationaliseras” inom 48 timmar efter att lagen klubbats igenom.

I Ukraina är ortodox kristendom den största religionen, men de troende är uppdelade i två olika kyrkor, den ukrainsk-ortodoxa och den rysk-ortodoxa. Omkring 15 procent av befolkningen i Ukraina tillhör den rysk-ortodoxa kyrkan, de har flera tusen präster och många kyrkobyggnader till sitt förfogande.

Att på detta sätt förbjuda en av de stora kyrkorna i landet och konfiskera dess tillgångar får ses som ett exceptionellt tilltag.

Stor splittring

Redan finns det en stor splittring inom den ukrainska delen av den rysk-ortodoxa kyrkan. Flera präster har tydligt tagit ställning mot kyrkans överhuvud patriark Kirill i Moskva, och inom den ortodoxa kyrkan pågår något slags inbördeskrig som går ut på att som kyrklig ledare visa var man har sin lojalitet - med Ryssland eller Ukraina.

En nyckelperson som kritiserat den rysk-ortodoxa kyrkans agerande och patriark Kirills välsignelse till kriget är dess nationella ledare i Ukraina, metropoliten Onupfry. Redan från första stund jämförde han den ryska attacken med bibelberättelsen om Kain och Abel, det vill säga ett brodersmord. Det är alltså hans gren av den rysk-ortodoxa kyrkan som det ukrainska parlamentet gör sig redo för att “nationalisera”.

Motsatt rörelse

Den ukrainsk-ortodoxa kyrkan har under krigets gång blivit en allt viktigare symbol. Sedan 2019 erkänns den som en självständig kyrka, ett besked som då ledde till en schism med patriarken i Moskva. Hela denna kyrka sluter nu upp bakom kritiken mot Ryssland.

Samtidigt som Ukraina verkar redo att sätta hårt mot hårt mot den rysk-ortodoxa kyrkan sker en liknande sak i Ryssland, fast då åt andra hållet. På den ockuperade Krimhalvön planerar Ryssland att förbjuda den ukrainsk-ortodoxa kyrkan och även beslagta dess egendom, rapporterar Jerusalem Post.

---

Fakta: Kriget i Ukraina

  • Den 24 februari påbörjade Ryssland sin invasion av Ukraina, till omvärldens förvåning och förfäran.
  • Kriget har pågått sedan dess, men stora förluster både i människoliv och egendom, där ett flertal ukrainska städer bombats sönder.

---

Fler artiklar för dig