Nyheter

Självutnämnda profeter lyfter fram Donald Trump

Kristna ledare uppmuntrar till att alltid pröva profetiskt tal - och inte lyssna till falska profeter

Nästa vecka väntas Donald Trump meddela att han tänker kandidera till president igen. Bland anhängarna finns konservativa kristna som profeterar om Trump som utvald till att rädda USA undan förfall.

Mellanårsvalet har upptagit mycket av rapporteringen om amerikansk politik de senaste veckorna. Demokrater ställs mot republikanska kandidater i delstat efter delstat. Sprickorna mellan de två dominerande partierna har kanske aldrig varit större, och en viktig förklaring stavas Donald J Trump.

För att vara ex-president får han mycket uppmärksamhet. Från sitt residens i Florida där han bor sedan förlusten i presidentvalet för två år sedan, uttalar han sig om det mesta och får ljudliga applåder av sina anhängare.

Bland dem som backar upp Trump, och som ser honom som den som ska rädda USA från moraliskt förfall och undergång, finns många konservativa kristna. En av dessa är evangelisten Lance Wallnau, som under Trumps presidentvalskampanj 2015 beskrev Trump som utvald av Gud.

Washington Post beskriver Lance Wallnau som ett exempel på ett fenomen som blivit allt vanligare i USA. Det handlar om mer eller mindre självutnämnda profeter som uttalar sig politiskt. Enligt tidningen träder allt fler sådana profeter fram till Trumps försvar.

Kan splittras

Experter som bevakar tro och religion i USA säger att en förklaring till detta är att tilltron till samhällets institutioner, och till den information som kommer från myndigheter, har kollapsat. Konspirationsteorierna har fått fäste i breda folklager, vilket förklarar en del av Trumps framgångar.

En annan förklaring är den tillväxt som skett i många karismatiska kristna församlingar i USA. Där finns ofta ett starkt motstånd mot abort och där värnas äktenskapet mellan man och kvinna. Områden där man anser att Donald Trump levererade när han var landets president mellan 2017 och 2021.

De evangelikala kristna USA sägs vara på väg att splittras i två delar. Dels i en mer konventionellt konservativ kristen gren som håller dagspolitiken utanför gudstjänsterna. Dels i en politiserad och radikaliserad gren som till stor del ger sitt stöd till Donald Trump.

I den senare gruppen har en förändring skett, menar historikern Matthew Sutton som har specialiserat sig på karismatik inom kristenheten i USA. Han syftar på att profettjänsten, som i Bibeln av aposteln Paulus benämns som en av fem så kallade tjänstegåvor, har fått högre status och används på ett nytt sätt.

– I vanliga fall skänker profetian trygghet eftersom den säger något om hur framtiden kommer att bli, konstaterar han i ett samtal med Washington Post.

Når ut till miljoner

Matthew Sutton menar att det nya framför allt handlar om att profetior bekräftar uppfattningar och åsikter som redan är etablerade hos de personer som profetiorna riktar sig till. Detta snarare än att de ger nya infallsvinklar på de frågor som människor brottas med.

Via sociala medier kan de självutnämnda profeterna nå ut till miljoner människor. Genom sin raka och okomplicerade framtoning erbjuder de ofta enkla lösningar på komplicerade livsfrågor och genom sitt sätt att förmedla budskapet drar de till sig fler åhörare och anhängare.

Forskaren Paul Djupe, som också studerar amerikansk karismatik, hävdar att dessa profeter “är mer radikaliserade än den traditionella kristna högern”.

Djupes forskning visar att det finns ett starkt samband mellan tron på profetia som ett sätt för Gud att uppenbara sanningar genom människor, och uppfattningen att Gud genom sitt profetiska ord sagt att Trump skulle vinna presidentvalet 2020.

Profetens ansvar

En grupp karismatiska kristna ledare i USA, varav flera är starkt kritiska till Trumps politik, presenterade nyligen en lista som i punktform beskriver hur profetiskt tal kan fungera. De skriver bland annat följande:

“Profetens tjänst är av stor betydelse för kyrkan och ska välkomnas och uppmuntras. I en tid när internet och sociala medier erbjuder stora möjligheter kan vem som helst säga om sig själv att den är en profet och erbjuda ett budskap utan något som helst ansvar för vilka följder ett sådant agerande kan innebära.”

Ledarna avslutar sitt inlägg med att uppmana alla troende som lyssnar till profetiskt tal att pröva det som sägs, och att ta reda på vem som står bakom det profetiska talet.

Fler artiklar för dig