Nyheter

Biståndet till Palestina kommer att halveras

Regeringen väljer att prioritera Ukraina - Palestina blir en av flera förlorare i omläggning av bistånd

Mer Ukraina, mindre Palestina. Så ser prioriteringarna ut då Sverige lägger om kursen i biståndet.

När svenskt bistånd diskuterats de senaste åren har det varit två ämnen som stuckit ut, enprocentsmålet och biståndet till Palestina. I bägge fallen sker nu tydliga förändringar, enprocentsmålet har redan ersatts med en fast utgift på 56 miljarder de kommande tre åren. Nu kommer också beskedet att den borgerliga regeringen tänker minska biståndet till Palestina.

Enligt uppgifter till Dagens Nyheter kommer palestinabiståndet att minskas med mellan 40 till 60 procent, det vill säga i det närmaste halveras.

Går till terror

Under tiden i opposition har flera borgerliga partier kritiserat biståndet till Palestina och hävdat att pengarna går till att stödja terrorism och att svenska skattepengar även används för att backa upp det korrupta självstyret på Västbanken. Den S-ledda regeringen som år 2014 erkände Palestina som en självständig stat har försvarat biståndet med att det enbart går till civilsamhället, inte till det palestinska självstyret.

Efter valet har ordet paradigmskifte använts flitigt, och det kanske är ett ord som också skulle kunna användas i omsvängningen på stödet till palestinierna.

Mer till Ukraina

Även i flera andra länder, som Myanmar, Guatemala och Bolivia, ska de svenska biståndsinsatserna minska samtidigt som regeringen med minister Johan Forssell (M) i spetsen deklarerar att mer fokus kommer att ligga på det krigsdrabbade Ukraina. Förutom vilka länder som prioriteras har den nya regeringen också tydligt sagt att bistånd mer ska fokusera på handel och humanitär nödhjälp.

Med minskade anslag i biståndsbudgeten väntas också nedskärningar inom biståndsbranschen. Dagen har tidigare berättat om hur regeringen minskar anslagen till informationssatsningar med 90 procent, vilket bland annat PMU protesterat kraftfullt mot.

– En viktig del av biståndet är att ge röst åt dem som saknar det, säger Niclas Lindgren, direktor på PMU.

Han tar fredspristagaren Denis Mukweges besök i Sverige som exempel, vilket är ett sätt för PMU att kunna berätta mer om världens orättvisor och sitt eget arbete. Med regeringens omprioriteringar ser det ut som att flera biståndsorganisationer måste göra neddragningar och även använda mer av sina egna insamlade medel för att kunna göra informationssatsningar.

---

Fakta: Svenskt bistånd

  • Svenskt bistånd har under lång tid lyfts fram som ett internationellt föredöme, som ett av få länder som gett en procent av BNI.
  • Efter valet har den borgerliga regeringen, i samarbete med SD, valt att skrota enprocentsmålet för en fast utgiftspost på 56 miljarder årligen.
  • Sverige ligger fortfarande i världstopp när det gäller bistånd, trots denna förändring.

---

Fler artiklar för dig