Utrikes

Påven utvidgar lagen om sexövergrepp

Lagen mot sexuella övergrepp inom Katolska kyrkan utvidgas till att även gälla lekmannaledare, har påve Franciskus beslutat.

Dessa ska hållas ansvariga för övergrepp som begåtts under deras tjänstgöring, på samma sätt som präster inom kyrkan.

Samtidigt utökas lagen till att även omfatta övergrepp mot ”sårbara vuxna”. Tidigare har endast ”minderåriga” och ”sårbara personer” nämnts i lagtexten. Den nya lagen träder i kraft den 30 april.

Att ta itu med de otaliga skandalerna med sexuella övergrepp inom Katolska kyrkan är påvens största utmaning. 2019 trädde en lag i kraft med syftet att bekämpa företeelsen, arkiven i Vatikanen har öppnats upp för domstolar, och det har gjorts obligatoriskt att rapportera misstänkta övergrepp.

Fortfarande skyddas dock allt som sägs under bikten av sekretess.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar