Nyheter

Konservativa anglikaner går sin egen väg

Synen på äktenskap och sexualitet splittrar den världsvida anglikanska kyrkogemenskapen ytterligare

Missnöjet fortsätter att gro inom den anglikanska kyrkogemenskapen. Orsaken är Engelska kyrkans beslut att välsigna par av samma kön. Vid ett stort möte i Rwanda sägs att det inte längre är möjligt att ”verka tillsammans i god oenighet”.

Pressen ökar på Engelska kyrkan och dess ärkebiskop Justin Welby. Vid sin generalsynod nyligen beslutade Engelska kyrkan att införa en välsignelseakt för par av samma kön som gift sig borgerligt, vilket inte uppskattas av många systerkyrkor.

Den splittring som uppstått rör alltså frågor om sexualitet och bibelsyn. Till de mer konservativa grupperna, som menar att Bibeln lär att äktenskapet enbart är mellan kvinna om man, hör Gafcon, eller Global Anglican Future Conference.

Vid ett stort möte i Kigali i Rwanda, då cirka 1 300 biskopar, präster och andra ledare från hela världen medverkade, gjordes ett uttalande där missnöjet med Engelska kyrkan och Justin Welby tydligt adresserades.

Bland annat talades om de ”upprepade avsteg från Guds ords auktoritet” som Gafcon menar kännetecknar den uppkomna situationen, rapporterar Church Times.

– Det är tydligt att de flesta av världens anglikaner har tappt förtroendet för ärkebiskopen av Canterbury när det gäller att presentera en gudomlig väg framåt, sa biskopen Michael Stead från Sydney i Australien.

Många med honom menar att det är Engelska kyrkan och den sittande ärkebiskopen som har ”lämnat oss” och inte tvärtom.

Justin Welby anses inte längre vara ”den förste av jämlikar” bland biskoparna i den världsvida anglikanska kyrkogemenskapen. Och det är inte första gången den uppfattningen framförs.

Som Dagen tidigare skrivit har den uttryckts av ärkebiskopar i Asien, Afrika och Latinamerika. Vid mötet i Kigali framfördes den igen. Då betonades de nära banden mellan GSFA, Global South Fellowship of Anglican Churches, och Gafcon, som samlar många kyrkor i bland annat Afrika.

Utåtriktat fokus

De båda nätverken framhöll att de kompletterar varandra i den världsvida anglikanska kyrkogemenskapen, något som framkom i ett gemensamt uttalandet från mötet.

Där sägs bland annat att Gafcon ”fokuserar på evangelisation, mission och kyrkoplantering” samt på att forma ”nästa generation av ledare inom Gafcon”. Det senare ska ske genom ”prioritering av ledare för barn och ungdomar”, heter det i uttalandet.

Både Gafcon och GSFA säger uttryckligen att den anglikanska identiteten definieras genom detta gemensamma åtagande – ”inte genom erkännande från ärkebiskopen av Canterbury”.

En tydlig markering som visar att splittringen i den Anglikanska kyrkan, som med sina 42 kyrkor är en av de största kristna kyrkofamiljerna i världen, är ett faktum.


Fler artiklar för dig