Anders Arborelius brev till Sveriges katoliker om sexövergreppen

Den senaste tidens avslöjanden om sexuella övergrepp mot barn som hemlighållits inom den katolska kyrkan har fått Anders Arborelius att skicka ut ett brev.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

"Kära systrar och bröder i vårt stift!"

Så inleds brevet som biskopen för Stockholms katolska stift, Anders Arborelius, valt att skicka ut till sina medlemmar. Han beskriver den förtvivlan alla känner när man hör om detta och om "en sorg och en skam utan like att oskyldiga barn och unga har utsatts för detta i kyrkans hägn".

Han citerar också Jesu ord om att "den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup” (Matt 18:6).

Anställer på heltid

Sedan 2001 arbetar Stockholms katolska stift förebyggande med att förhindra sexuella övergrepp, genom utbildning av präster och ungdomsledare. Hädanefter ska man lägga ännu större tonvikt på detta och har därför valt att anställa en person som på heltid ska ägna sig åt det förebyggande arbetet, skriver Anders Arborelius.

Alla misstankar om övergrepp och sexuella trakasserier ska polisanmälas, skriver han vidare.

Arborelius avslutar sitt brev med en uppmaning om att be för alla unga, alla kyrkoledare och för påven.

Läs också: Analys: Därför sker så många övergrepp inom katolska kyrkan