24 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Beskedet: Bibeln får vara kvar i grundskolans nya kursplan

Antikens historia och nationalsången – liksom Bibeln och psalmer – kommer att vara kvar i de nya läro- och kursplanerna. Det står nu klart. – Bibeln har haft stor betydelse för den västerländska utvecklingen, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) till Dagen.

Det slutgiltiga förslaget från Skolverket, som klubbades igenom på regeringens sammanträde under torsdagen, innebär att regeringen har tagit till sig av tidigare kritik från bland annat kristet håll.

– Efter den diskussion som var under hösten så kom Skolverket med ett reviderat, eller slutgiltigt förslag, där de hade tagit stor hänsyn till de synpunkter som hade lämnats fram, sa utbildningsminister Anna Ekström på fredagens presskonferens.

– En sådan sak som skrevs in lite tydligare i det slutliga förslaget var att de viktigaste religiösa urkunderna, till exempel Bibeln, ska finnas med på ett ordentligt sätt, fortsatte hon.

Onödig oro

Under presskonferensen återkom Anna Ekström flera gånger till att hon – och religionslärarna – ansåg att det ursprungliga förslaget var tydligt nog.

Ändå har ni nu gjort ett förtydligande, varför?

– För mig var det alldeles uppenbart att det fanns en stor oro. Jag tyckte att den oron var onödig, säger hon till Dagen.

Hon tillägger att Skolverket också ansåg att Bibeln täcktes av begreppet religiösa urkunder.

– Men jag är glad över att Skolverket kom med ett slutgiltigt förslag, som vi nu har bekräftat, att vi tar upp religiösa urkunder i religionskunskapsundervisningen och att det står tydligt och klart utskrivet att en av de religiösa urkunderna är just Bibeln.

De nya kurs- och ämnesplanerna ska ersätta de som har varit i bruk sedan 2011. Tanken är att det nu ska bli större fokus på kunskapsinlärning på mellanstadiet medan analysförmågan prioriteras på högstadiet.

"Stoffträngseln" behöver minska

Ett återkommande mantra på presskonferensen var att "stoffträngseln" – alltså problemet med att mycket innehåll ska läras ut på för få timmar – behöver minska.

Enligt det ursprungliga förslaget från Skolverket skulle skrivningar om exempelvis antikens historia, nationalsången, Bibeln och vanliga psalmer tas bort.

När det nu står klart att dessa ämnen finns kvar är frågan vad som ska tas bort i stället.

Detta kunde Anna Ekström inte ge något svar på. Men hon berättade att Skolverket har fått i uppdrag att se över de aktuella timplanerna.

Central religiös urkund

Hon betonade att Bibelns plats är trygg.

– Min bedömning är att om man är orolig över att Bibeln inte skulle nämnas i den svenska skolundervisningen och inte ingå i den allmänbildning som barnen får med sig från skolan då behöver man inte vara orolig, det finns inskrivet i de här kursplanerna.

Varför är Bibeln en så viktig del av undervisningen?

– Vi har ämnet religionskunskap därför att vi vill att våra barn och elever ska lära sig om religioner på ett sådant sätt att de klarar sig bra i arbetslivet och i kommande studier, men också som en aktiv samhällsmedborgare. Och vi lever i ett samhälle där kunskapen om religioner är väldigt viktig, svarar Anna Ekström och säger att det var ett enkelt beslut att bekräfta Skolverkets slutgiltiga förslag att Bibeln tydligt och klart skulle skrivas ut som en religiös urkund.

– Bibeln är en central religiös urkund, den har haft stor betydelse för den västerländska och den svenska utvecklingen och den har också stor betydelse i ett samhälle där vi lever tillsammans från olika religioner.

Läs också Skolverket: Därför tar vi bort Bibeln ur kursplanen

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar