Daniel Alm: Inte självklart att United kan vara kvar i Pingst nu

Det är inte självklart att församlingen United Malmö kan vara dubbelansluten till Pingst FFS – om än i en lösare form som associativ medlem.
Det säger Daniel Alm, föreståndare för pingströrelsen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Pingstförsmalingen United i Malmö ansöker om medlemskap i EFS inom Svenska kyrkan, men vill samtidigt ha kvar kontakten med sitt ursprung i Pingströrelsen.

Daniel Alm ställer sig dock tveksam till om det är möjligt för en existerande pingstförsamling som United att begära utträde ur Pingst – fria församlingar i samverkan som fullvärdig medlem – och sedan bli associativ medlem.

Det associativa medlemskapet i stadgarna för Pingst FFS finns främst för "församlingar med annan bakgrund än traditionell pingstförsamling", konstaterar Daniel Alm i ett inlägg på sin blogg på Pingst.se.

Rådslaget ska ta ställning

Dessutom måste en annan pingstförsamling tillstyrka medlemsansökan. Daniel Alm skriver att det är "oklart" i nuläget om det finns någon pingstförsamling som vill göra en sådan tillstyrkan för Uniteds räkning. Slutligen är det Pingst högsta beslutande organ, rådslaget som hålls i maj, som har att ställning till en ansökan från United i Malmö.

Läs mer: Pingstförsamlingen United i Malmö: Nu ansluter vi oss till EFS

 

Alm beklagar förändrad teologi

Pingstföreståndaren "beklagar" också att församlingsledningen i United har förändrat sin förkunnelse och teologi. Det gäller att man önskar införa dop av spädbarn, vill ha prästvigda sakramentsförvaltare för dop och nattvard samt tänker annorlunda kring friförsamlingstanken när de nu blir en del i Svenska kyrkan.

Vidare ser Daniel Alm en förändrad syn hos Uniteds ledning på människan, människans synd, möjlighet att ta emot frälsning, församlingssyn och ledarsyn. Dessutom om Anden bara hör samman med frälsningens gåva, eller om det också är en "separat erfarenhet".

Läs också: Daniel Alm: Dopfrågan blir svårast om United ansluter till EFS
 

Daniel Alm ställer frågan om Pingst "är anti-ekumener" om rörelsen tvekar inför Uniteds förändringar, och hur det skulle ha beskrivits om en församling velat lämna EFS för att bli baptistisk? Han noterar att EFS "mitt i denna process" gett ut pastor Magnus Perssons bok.

"Sann enhet kräver ömsesidighet och respekt i processer som denna", skriver Daniel Alm i sitt inlägg.

Vill du kommentera artikeln på Facebook? Gör det här.