Ekumenisk satsning för att starta nya församlingar

Nu ställer sig åtta kristna samfund och organisationer bakom en unik satsning för att Sverige ska få fler församlingar. Målet: att starta fler församlingar än vad som läggs ner.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Stämningen i ett av Citykyrkans konferensrum mitt i Stockholm är förväntansfull. Åtta kristna samfund har bjudit in till gemensam pressträff, något som inte hör till vanligheterna. Här vill man slå på stora trumman.

Längst fram i rummet står tre ledargestalter för satsningen; Cathrine Nygren från Evangeliska frikyrkan, Jonas Melin, Alliansmissionen och Martin Alexandersson från EFS. De är sammankallade för samfunden, hittills åtta till antalet, men fler är på ingång.

– Vårt mål är att hjälpa varandra så att våra församlingar senast år 2025 planterar fler församlingar än vad som läggs ner, säger Jonas Melin i inledningen.

– Vi vill vara tydliga med att detta inte handlar om att vi lanserar någon ny modell eller teknik utan det handlar i grunden om att Gud är en sändande Gud och vi får vara med och leva i den sändningen, tillägger Cathrine Nygren.

Läs mer: Avknoppningar – het fråga i församlingarna

 

Församlingarnas ansvar

Ansvaret landar på församlingarna. Det är utifrån dem som planteringarna ska ske. Trion som tagit plats framför oss pressfolk och samfundsrepresentanter understryker flera gånger att det inte är fråga om en central organisation som ska "fixa" nya församlingar. Nej, det är lokala initiativ det handlar om. Men i varje kyrkosamfund som ingår i satsningen ska det finnas en grupp med särskilt ansvar för nyplanteringar. En gång per år ska alla samfundsrepresentanter komma samman för att utbyta erfarenheter och checka av hur arbetet går.

– Det handlar om att Guds rike ska växa och inte bara våra respektive samfund, säger Jonas Melin och möts av ett "amen" från ett av de två långborden.

– I dag är endast två procent av våra församlingar reproducerande. 87 procent står still eller minskar. Vi vill se fler församlingar få barn, kan man säga.

Kårer eller megakyrkor

Församlingarna som ska planteras kan se ut på olika sätt. Det är allt från kårer och husförsamlingar till megakyrkor och föreningar som det handlar om.

Läs också: Nya församlingar kan leda till konflikter

Dessa står för närvarande bakom satsningen:

Adventistsamfundet, EFS, Evangeliska Frikyrkan, Equmeniakyrkan, Frälsningsarmén, Pingst, Svenska Alliansmissionen, Operation Mission

Frikyrkokartan ritas om

Sverigeundersökningen görs regelbundet av Öyvind Tholvsen på EFK och visar hur många frikyrkoförsamlingar och medlemmar det finns i Sverige.

Den senaste undersökningen visade att de senaste fem åren har mer än en frikyrkoförsamling i veckan lagts ner.

Hälften så många planteringar har gjorts under samma tid.

Bakom satsningen står Adventistsamfundet, EFS, EFK, Equmeniakyrkan, Frälsningsarmén, Pingst, Alliansmissionen och OM.

Lilla Erstagården