Elisabeth Sandlund diskuterade tredje kön i Aktuellt

En majoritet i riksdagen vill utreda ett tredje juridiskt kön.
– Det är fel väg att gå, menade Dagens opinionsredaktör Elisabeth Sandlund, när hon diskuterade frågan i Aktuellt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Ett fåtal länder har redan infört ett tredje juridiskt kön, och frågan har också väckts till liv i Sverige. En majoritet i riksdagen vill utreda frågan, där M och KD är de partier som säger nej.

När SVT:s Aktuellt tog sig an ämnet i torsdags hade såväl M som KD tackat nej till att delta i studiodebatt. I stället var det Dagens opinionsredaktör Elisabeth Sandlund som iklädde sig rollen som kritiker till att införa ett tredje juridiskt kön.

"Det finns två kön"

– Min uppfattning är att det finns två kön, det finns män och det finns kvinnor och det är inget vi själva väljer. Kön är inte en social konstruktion, i könsrollerna kommer det sociala in, men kön är något vi föds med, inledde hon.

Hon menade att det är viktigt att samhället står för detta, med tillägget att de som upplever att de inte hör hemma i de två könen förtjänar omtanke och förståelse.

– Men att samhället inför ett tredje kön för att tillfredsställa den här gruppen är fel väg att gå.

Läs också: Tredje kön väcker starka reaktioner
 

Psykisk ohälsa

– Det är genom att införa ett tredje juridiskt kön som vi kan hjälpa de här människorna, kontrade Janine Alm Ericsson, talesperson för hbtq-frågor för Miljöpartiet.

Hon tog upp att många upplever att de inte passar in i de traditionella könsrollerna, och i den gruppen är den psykiska ohälsan stor, därför måste man lyssna till den här gruppen.

– Det är klart att man ska lyssna och försöka förstå vad som ligga bakom, svarade Elisabeth Sandlund.

Men det innebär inte att samhället ska slå fast att det finns ett tredje kön, vilket hon för övrigt påpekade att det rent fysiskt inte finns. Hon tog upp att den gruppen som säger sig vara icke-binär inte kan ses som enhetlig, dessutom varierar könsidentiteten ofta över tid hos dessa individer.

Elisabeth Sandlund menade att det framför allt är viktigt för ungdomar att få landa i sin könsidentitet, och att ett tredje kön kan göra många förvirrade.

Inga risker

Janine Alm Ericson höll inte med i resonemanget.

– Vi vill att människor ska vara fria att forma sina egna liv, oavsett sexuell läggning eller könstillhörighet.

Ser du inga risker med att införa ett tredje kön, frågade programledaren?

– Nej, jag ser praktiskt taget inga risker med det.

Elisabeth Sandlund däremot menar att det här är ett socialt experiment, och det gäller även för de länder som redan infört ett tredje juridiskt kön, där vi ännu inte vet var det hela kommer att landa.

Läs mer: Elisabeth Sandlund: Ta frågan om tredje kön på största allvar
 

Könsneutrala personnummer

På plats i Aktuellt-studion fanns också Serny Lilja som ser sig som icke-binär och berättade om vilka problem det kunde innebära.

– Många säger att det här inte är på riktigt. Men för oss är det verkligt, sa Serny Lilja, som tyckte att det var viktigt att även staten kunde erkänna det.

Om ett tredje juridiskt kön infördes skulle exempelvis personnummer kunna bli könsneutrala, och det skulle också vara möjligt att i passet kryssa för att man varken är man eller kvinna.

Lilla Erstagården