Etikrådet SMER efterlyser mer kunskap om könsbyte – läkare tycker olika

Vitt skilda uppfattningar från läkare angående könskorrigering av ungdomar får Statens medicinsk-etiska råd att efterlysa en sammanställning av den kunskap som finns på området.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Antalet barn och ungdomar som vänder sig till vården för att de inte känner sig hemma i det kön som kroppen visar har ökat kraftigt de senaste åren, framför allt bland unga flickor. Diagnosen könsdysfori har blivit allt vanligare, och som en följd av detta erbjuds ett ökande antal unga könskorrigering.

Olika åsikter om behandlingen

Är det en trygg och bra behandling som erbjuds i vården, och som får de unga att må bättre? Eller finns det stora brister, risk för farliga biverkningar och risk att de unga kommer att ångra de oåterkalleliga ingrepp som följer av hormonbehandling och kirurgi?

Som framgick av SVT:s Uppdrag Granskning i veckan har läkare och andra experter väldigt olika syn på saken.

Läs också Ledare: Utredarna slarvar och går för fort fram om könsbyte
 

Tolkningar och värderingar

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) konstaterar att det finns "vitt skilda uppfattningar om utredning och behandling av könsdysfori" – och konstaterar att det "dels handlar om faktaunderlagen och hur de ska tolkas, dels om värderingar".

Smer vände sig därför redan i våras till socialdepartementet hos regeringen med en begäran att sammanställa den kunskap som finns och att identifiera kunskapsluckor.

Det uppdraget har nu departementet gett till läkemedelsverket, socialstyrelsen och statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. De tre myndigheterna ansvara för olika delar.

Bland annat ska långtidseffekter på fysisk och psykisk hälsa utredas kring barn med könsdysfori, och hur vanligt det är att någon ångrar sig efter påbörjad behandling.

Bjuder in till ungdomsdialog

– Det här är ett pågående ärende hos Smer, och vi inväntar så klart underlagen. Sedan är det en öppen fråga hur rådet ska hantera frågan vidare, säger Lotta Eriksson, ansvarig för kansliet hos Statens medicinsk-etiska råd.

Redan i november bjuder barnombudsmannen (BO) och Smer in ungdomar under 18 år till dialog i Stockholm om könsidentitet och behandling i samband med könsdysfori. Detta som ett led i att skaffa sig mer kunskap.

Läs mer Dotterns snabba könsbyte upprör mamma – ”Detta är en stor vårdskandal”

Sambo och giftermål
Sex har en själslig dimension som inte försvann bara för att kyrkans sexualmoral kastades överbord av 1960-talets rebeller. 
Foto: mari lezhava
Foto: mari lezhava