Experter: Trovärdig rapport om islams framtid i Sverige

Ett framtida Sverige där var fjärde invånare har någon form av muslimsk identitet låter rimligt. Det menar två forskare Dagen har pratat med. Men samtidigt vill de problematisera statistiken.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

OBS! Denna artikel publicerades 4 december 2017. Den får ibland spridning på sociala medier och hamnar då högt i vår Mest lästa-lista.

År 2050 är mellan 20 och 30 procent av svenskarna muslimer. Pew Forums undersökning om islams framtid i Europa pekade ut Sverige som det land som kommer att ha störst andel muslimer i sin befolkning, och även om det är med grova penseldrag de målar framtiden så ska deras uppgifter tas på allvar.

Det menar exempelvis Eli Göndör, islamolog verksam vid Timbro.

Är Pew Forums rapport trovärdig?

– Ja, det är den, utifrån de metoder som de använder, säger han.

– Pew Forum är stabilt och seriöst, och gör de här demografispekulationerna med hjälp av vissa metoder. Men det finns massor av reservationer som är viktiga.

Exempelvis utgår Pew Forum från att den muslimska befolkningen kommer att ha ett högre födslotal än övrig befolkning, vilket inte är så säkert i och med att rent generellt går födslotalen ner i den muslimska världen.

– Vad som också saknas är ett resonemang om vad statistiken betyder? Är det religiösa fanatiker eller sekulära muslimer som döljer sig där?

Blick på Mellanöstern

Enligt Eli Göndör kan människor läsa in väldigt många olika saker i en sådan här statistik, även av mer alarmistiskt slag.

– Det är för att vi konsekvent fäster blicken på Mellanöstern, på IS och allt fruktansvärt vi ser där, och då är det klart att det väcker oro, säger Eli Göndör.

Han menar att vissa islamkritiker redan bestämt sig för vad islam är, och för alltid kommer att vara, medan han själv ser en mer formbar religion som tar sig olika uttryck på olika platser.

Och i Europa är islam en relativt ny företeelse, och det är svårt att i dagsläget veta hur islam kommer att utvecklas i Europa.

Tio procent muslimer

Tobias Hübinette är forskare vid Karlstad universitet, och har bland annat intresserat sig för islam i Sverige. Han har gjort egna beräkningar där han kommit fram till att i dag har drygt 10 procent av Sveriges befolkning en muslimsk identitet, vilket är något högre än Pew Forums statistik.

Är deras rapport om fler muslimer i Sverige trovärdig?

– Det låter som rimliga siffror de tagit fram, säger Tobias Hübinette.

Han berättar att Sverige inte för statistik över religionstillhörighet och därför måste man gå på andra variabler för att få reda på hur många muslimer det finns. Då handlar det om bakgrundsland, och kulturell bakgrund.

Här finns flera uppenbara problem, där man måste hantera statistik från olika delar av världen, med risk för vissa felräkningar.

En annan fråga är hur många muslimer som är praktiserande, och även här måste olika uppgifter vägas mot varandra.

– Det brukar vara omkring en tredjedel, menar Tobias Hübinette.

Många reagerar kraftigt på uppgifter om ett framtida Sverige med uppemot 30 procent muslimer. Varför tror du att det är så?

– Det är så klart islamofobin och rädslan som finns kring kriget mot terrorismen, menar Tobias Hübinette.

Med ett ökat antal muslimer, kommer samhället att förändras?

– Ja, det är klart. Men egentligen är vi redan där, det är bara att det inte märks så mycket för de flesta som tillhör majoritetsgruppen, eftersom Sverige är så segregerat.

– Sverige är redan ett mångfaldsland, inte bara när det gäller muslimer, utan Sverige har blivit ett av västvärldens mest mångreligiösa länder. Och det har skett på ett kort tidsspann, vilket gjort att förändringen är påtaglig.