21 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Falu kommun: Lugnetkyrkan ger arbetsmiljöproblem för våra anställda

Sannolikheten för att Falu kommun avbryter samarbetet med Lugnetkyrkan ökade på tisdagen. Det står klart efter kommunstyrelsens möte då ett så kallat vägledande samtal fördes.

– Vi kom fram till att vi ganska samstämmigt såg ett behov av att kliva ur förskolelokalerna uppe på Lugnet, men att vi inte ska göra det genom att vi kortsiktigt bryter något avtal, säger kommunstyrelsens ordförande Joakim Storck (C) till P4 Dalarna.

Han konstaterar att det nuvarande avtalet löper till 2022.

– Fram tills dess, när avtalet går ut, behöver vi hitta en annan lokal.

Flaggade för stoppat samarbete

Tisdagens diskussion i kommunstyrelsen är en konsekvens av att Lugnetkyrkan, som tillhör Evangeliska frikyrkan, har anklagats för att diskriminera homosexuella.

Joakim Storck flaggade redan för några veckor sedan för att kommunen var beredd att avbryta samarbetet med Lugnetkyrkan om inte församlingen ändrade sig.

– Det är upp till församlingen om de vill ändra sig eller inte, sa han till Dagen.

Läs mer: Lugnetkyrkan i Falun: Detta har hänt

Vad är det de ska ändra?

– Hur man ser på och hanterar personer som är homosexuella och som är medlemmar i kyrkan. Knäckfrågan är huruvida man har möjlighet att vara öppet homosexuell.

På kommunstyrelsens möte under tisdagseftermiddagen diskuterades även användandet av Lugnetkyrkans konferensanläggning där kommunen regelbundet hyr in sig.

– Vi ser ett problem. Att vi ordnar aktiviteter för våra medarbetare där innebär att det blir ett arbetsmiljöproblem eftersom våra medarbetare då blir tvungna att vistas i den här lokalen där vi vet att församlingen har en, som vi ser det, tveksam syn till hbtq-frågor, säger Joakim Storck till P4 Dalarna.

Läs också: Falu kommun: "Lugnetkyrkan är homofientlig"

Övergripande enighet

Enligt P4 Dalarna råder det i frågan om relationen mellan kommunen och Lugnetkyrkan en övergripande enighet bland politikerna. P4 Dalarna uppger även att politikerna har slagit fast att alla organisationer ska behandlas utifrån samma principer. Dessutom menar politikerna att diskussionen inte bör leda till att alla samarbeten med externa organisationer stoppas.

Läs även | Öyvind Tholvsen: Mångfaldsproblem i kommunen

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar