Filadelfia Stockholm får många nya medlemmar online med coronasändningar

Filadelfiakyrkan i Stockholms webbgudstjänst om att inte låta rädslan styra livet i coronakrisen har hittills fått 20 000 visningar i sociala medier. Och 150 personer har på tre veckor blivit medlemmar i nya Filadelfia online.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Den nya digitala satsningen innebär att Filadelfiakyrkan i Stockholm tar ett tydligare steg ut på webben – och erbjuder människor över hela landet en tillhörighet, utan att de behöver bli formella medlemmar i församlingen.

– Vi tror att det här är ett viktigt komplement till både församlingslivet och församlingsdöden. Coronakrisen har gett oss knuffen, säger Niklas Piensoho, pastor och föreståndare i Filadelfia Stockholm.

De senaste veckorna har rekordmånga sökt sig till Filadelfiakyrkans webbgudstjänster och annat webbmaterial när det inte går att samlas fysiskt. Filadelfia får rapporter om att det är människor från både norr och söder i landet som tittar.

Frivilligt medlemskap

Ett utbud av gudstjänster, bibelstudier, morgonandakter, poddar, ljudböcker med mera finns gratis. Men den som vill kan också bli medlem i Filadelfia online genom att betala en månadsavgift och få ett nyhetsbrev och stödja ett barnhem i Burundi som församlingen jobbar med.

– Vi vet att de flesta som har blivit medlemmar online är människor som saknar en kyrka på platsen där de bor. Andra bor i Stockholm och har tillhört en församling i sin ungdom, eller har svårt med det sociala samspelet i kyrkan. Det finns även församlingsmedlemmar som vill stötta, berättar Niklas Piensoho.

– Det är fantastiskt med 150 människor som på tre veckor har sagt att de vill vara med.

Han säger att Filadelfia online egentligen är en tio år gammal idé som han fick när han besökte pingströrelsens stora konferens Lapplandsveckan utanför Lycksele. Där träffade han norrlänningar som sa att de såg honom som "sin" pastor eftersom de brukade titta på de webbsända gudstjänsterna från Filadelfia Stockholm på söndagarna, och saknade en kyrka på orten de bor.

– Det finns många ofrivilligt församlingslösa människor som vi behöver hitta fram till. För mig är det en kallelsefråga.

Finns det inte en risk att andra kyrkor och församlingar runtomkring i landet tycker att Filadelfia i Stockholm "stjäl" människor som borde vara med hos dem?

– Nej, det tror jag inte. Vi är inte ett alternativ till en väl fungerande församling. Möjligtvis ett komplement. Och det är vi troligtvis redan i dag. Kritiken skulle i så fall riktas mot alla som publicerar sina predikningar offentligt, säger Niklas Piensoho.

Kämpigt för mindre kyrkor

Han konstaterar att många mindre församlingar på mindre orter i landet i dag har det kämpigt. Vad gör man när man inte har musik eller musiker i församlingen? frågar han. Eller när medlemmarna har bra förkunnelse bara ett knapptryck bort på datorn, i det globala informationssamhället?

– Den lilla församlingens attraktionskraft måste ligga i andra saker; i gemenskapen, i storfamiljen, i det gemensamma ansvaret för barn och ungdomar.

Smågrupper ute i landet

På sikt tänker Niklas Piensoho att de som ansluter sig till Filadelfia online kanske skulle kunna bjudas in till Filadelfiakyrkan i Stockholm till en konferens en gång om året. Och kanske skulle det gå att anordna en smågrupp långt ifrån Stockholm om några av de som bli medlemmar online vill uppge var de bor och har intresse av att nätverka med varandra.

Läs mer om corona och kyrkorna

Alla tidigare artiklar

Läs mer om Filadelfia Stockholm

Alla tidigare artiklar

Filadelfia online

Långfredagens och påskdagens webbgudstjänster från Filadelfia Stockholm har hittills visats cirka 10 000 gånger vardera i sociala medier (Facebook och Youtube).

Flera tidigare gudstjänster under coronakrisen har lockat till mellan 15 000 och 20 000 visningar så här långt.

Avkragningen i Luleå