Fler står bakom kritik av barnhemmen

I fredagens debattartikel i Dagen ifrågasätter Daniel Grahn, generalsekreterare på Erikshjälpen, barnhemmens existens.
Han menar att barn aldrig ska sättas på institution och fler biståndsorganisationer visar sig vara av samma åsikt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Erikshjälpen driver tillsammans med Childhood upplysningsprojektet Barnhemskollen. De vill därigenom sprida kunskap om barnhem och uppmuntra till andra typer av stöd till barn som lever i utsatthet.

Familjeliknande gruppboenden

Erikshjälpen har tidigare finansierat flera barnhem runt om i världen, men har övergått till att stödja familjeliknande gruppboenden, dagliga verksamheter och andra typer av hjälp till barn i behov i stället. Daniel Grahn menar att en barnhemsplacering alltid ska vara det sista alternativet.

Läkarmissionen delar Erikshjälpens ståndpunkt och tror liksom dem att barn mår som bäst av att få växa upp i en familjelik miljö. Läkarmissionen arbetar nära organisationen Give a child a family i Sydafrika, som jobbar för att återintegrera barn i sin familj eller i en fosterfamilj. Helena Höij, projektchef för internationella insatser på Läkarmissionen tycker att man som givare ska ha fokus på barnens utgångspunkt.

 

Läs mer: Därför säger vi nej till barnhem

 

– Vi måste vara självkritiska och tänka: Om det hade varit mitt eget barn, hur skulle jag då vilja att det fick hjälp? säger hon.

Hon uppmuntrar att man som givare läser på om den organisation som man stöttar och att man ska förstå att det inte alltid är det lättaste som är det bästa.

– Många barn får svårt att klara sig när de lämnar institutioner. De har inte fått öva sig på vardagslivet, de saknar nätverk och står därför själva igen när de lämnar, säger Helena Höij.

Barnhem blev förskola

Hoppets stjärna bedrev barnhem från sin start 1970, men i slutet av 1980-talet insåg de att det inte var det bästa för barnen och gjorde då om projektet till en förskola.

– Det finns alltid en släkting att hitta, så man borde lägga ner alla barnhem, säger Lennart Eriksson, medgrundare och utvecklingsansvarig på Hoppets stjärna.

I stället för att bedriva barnhem menar han att man ska se till att mödrar som inte kan försörja sig själva och sina barn får hjälp till arbete och att barnen får gå i en förskola.

– Där får barnen värderingar och blir stimulerade och mamman avlastas. Släkten måste hålla ihop, tycker Lennart Eriksson.

Evangeliska frikyrkan (EFK) håller med om att barn inte bör växa upp på institutioner. Däremot arbetar de med transitboenden som är ett tillfälligt boende där barn placeras tills dess att en lämplig familj har hittats som kan ta hand om barnet.

Barnrättsprogram

Gudrun Boström, vikarierande programledare för internationella programmet i EFK, poängterar att det inte enbart är på institutioner som barn runt om i världen far illa och att de i EFK därför arbetar med att sprida kunskap om barns rättigheter.

– Vi har ett barnrättsprogram i flera regioner där vi vill öka medvetenheten och kunskapen om barns rättigheter. I Afrika och i Asien finns det fantastiska exempel på vad som händer när man börjar prata om frågan, säger hon.

Även EFK tycker att man ska hitta en ny familj till barn som saknar en, i stället för att de ska behöva växa upp på barnhem.

Debatt