Förslag: Efter sommaren 2023 får inga nya kristna friskolor startas

Regeringen är redo att förbjuda nya konfessionella friskolor. En tidsplan har nu satts upp för hur det ska gå till.
– Jag är väldigt nöjd, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

– Det har varit en svår och tuff utredning, inledde Lars Arrhenius pressträffen där han redogjorde för hur nya konfessionella ska kunna förbjudas.

På regeringens uppdrag har han tagit fram en färdplan, där lagstiftning kan vara på plats 1 januari 2022 och där det slutligen blir ett förbud att starta nya konfessionella friskolor efter den 30 juni 2023. Innan dess ska det vara i sin ordning att starta till exempel en kristen eller muslimsk friskola.

Gäller inte förskolor

En annan punkt i utredningen var också att förtydliga vilka skolor som är konfessionella och innan de nya reglerna träder i kraft ska redan existerande friskolor kunna registrera sig som konfessionella. Förslaget gäller inte förskolor som fortfarande får startas och drivas utifrån en religiös inriktning.

Svår avvägning

Ett av hindren på vägen, som de kristna friskolorna ofta lyfter fram, handlar om Europakonventionens skrivelser om rätten att själv få välja utbildning utifrån en religiös grund.

– Det är den frågan jag tittat på, dels handlar det om föräldrars rätt att vägleda sina barn, dels om barnens rätt att utöva en religion eller säga nej. Det är en svår avvägning och jag har tittat på några utmaningar och svårigheter, säger Lars Arrhenius.

Han håller sig väldigt diplomatisk till frågan och konstaterar att det saknas relevanta rättsfall för att veta om Europakonventionen sätter käppar i hjulet för regeringens förbudslinje.

– Jag har försökt ge regeringen ett så bra underlag som möjligt, summerar Lars Arrhenius sitt uppdrag.

Minister redo för förbud

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är desto mer frispråkig och ser inga större hinder för att kunna driva igenom Januariavtalets punkt om att förbjuda nya konfessionella friskolor, ett kompromissförslag som S, MP, C och L kommit överens om.

– Jag ser fram emot att gå vidare med att uppfylla det som står i Januariavtalet, säger Anna Ekström.

Om det skulle krocka med Europakonventionen, är du villig att gå vidare?

– Min avsikt är att lägga fram ett förslag mot som följer de internationella åtaganden som Sverige har ingått, svarar Anna Ekström.

– Det förslag vi fått indikerar på att det finns en möjlighet att lägga fram ett sådant förslag, så jag känner mig inte orolig. Men jag har stor respekt att det här är komplicerade juridiska frågeställningar som måste hanteras på ett klokt sätt.

Känner sig trygg

Anna Ekström säger att hon gått igenom Europakonventionens praxis och känner sig trygg i att ett förbud mot nya religiösa friskolor kommer att gå igenom.

Förutom att förbjuda nya konfessionella friskolor har utredningen också tagit fram ett tydligare regelverk för att kontrollera de skolor som missköter sig, bland annat har ett demokratikriterium föreslagits för att kunna rensa ut skolor som inte håller måttet.

Skolavslutningar i kyrkan

Utredningen har också tittat närmare på skolavslutningar i kyrkan med syfte att förtydliga regelverket. Förslaget som läggs på bordet är att alla skolor får fira traditionella högtider i gudstjänstlokaler, men bara skolor som har en konfessionell inriktning får ha konfessionella inslag. För en elev ska det också vara frivilligt att följa med till en kyrka, exempelvis vid en skolavslutning.

Kan det här sätta punkt för evighetsdebatten om skolavslutningar i kyrkan?

– Jag hoppas den kan leda till det, säger Lars Arrhenius.

Bokrecensioner