Gratistjänsterna som ska förebygga anhörigbråk

Vill du vila i frid? Fyll då i "Enkla arkivet". Tre kryss i ett förtryckt formulär är allt som behövs för att begravningsplaneringen inte ska urarta.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Stiftelsen Ignis i samarbete med Ignis Begravningsbyråer har lanserat tjänsten "Enkla arkivet" där man kan berätta för sina anhöriga hur man vill begravas.

– Vi ville göra något för att underlätta för de efterlevande att uppfylla de önskningar den avlidne har haft. Vi såg att det fanns behov av att på enkelt sätt lösa de grundläggande frågorna som alla efterlevande som ordnar med begravning ställs inför, säger Jan Olov Andersson på Ignis.

Planera sin egen begravning

I Enkla arkivet kan den som planerar sin begravning fylla i om han eller hon vill kremeras eller begravas i en kista, om ens kvarlevor ska läggas i en befintlig familjegrav, en ny grav, i en minneslund eller på annat sätt. Dessutom kan man uppge på vilken ort man önskar få sin sista vila.

Bakgrunden är de allt vanligare konflikterna mellan efterlevande. Man vill helt enkelt göra det enklare och förebygga onödiga bråk.

– Vi vet att det ofta är svårt att enas inom ett dödsbo. Det blir många olika viljor. Tvister försenar gravsättningen och det är inte bra, varken från den avlidnes eller de efterlevandes perspektiv. Det är viktigt för sorgeprocessen att få ett lugnt och relativt snabbt avslut.

Egentligen är själva tjänsten, att fylla i ett formulär där man berättar hur man vill ha sin begravning, ingen nyhet.

Fler tjänster

Sedan flera år tillbaka finns det så kallade Livsarkivet, som tillhandahålls av Begravningsbyråers riksförbund, och Vita arkivet i begravningsbyrån Fonus regi. Båda är gratis, liksom det nytillkomna Enkla arkivet.

Men det som är nytt med Enkla arkivet är att man skalat av och begränsat antalet frågor. Det enda man behöver göra är att sätta två kryss och fylla i ort. Mer än så behövs inte för att begränsa risken för bittra slitningar efter ens död.

– Vi har märkt att ganska få fyller i Livsarkivet och Vita arkivet. De är omfattande med många frågor som kan upplevas som komplicerade och känsliga. Enkla arkivet är däremot just väldigt enkelt och vi hoppas att det gör att fler utnyttjar möjligheten att berätta hur de vill ha det, säger Jan Olov Andersson.