Het debatt i Dagen om kristen tro och vänsterpolitik

En intensiv debatt om vänsterpolitik och kristen tro har blossat upp på debattplats hos Dagen. Är socialismen ”antikristen”? Eller är vänsterpolitik mer kristen än andra politiska ideologier?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är teologen Anders Gerdmar, rektor för Skandinavisk teologisk högskola i Uppsala, som har gått hårdast ut och uppmanat kristenheten att "sätta ner foten" och be för att få ett politiskt regimskifte i Sverige efter valet.

Han talar om att socialdemokratins ideologi socialismen är "grundläggande antikristen", och är kritisk till de senaste 100 årens S-reformpolitik kring familj, fri sexualitet, abort och kyrka/utbildning.

John Derneborg, pastor i Pingstkyrkan i Vänersborg, upplever i en annan debattartikel att åsikter som uttryckts i tidningen de senaste månaderna "i mångt och mycket har satt likhetstecken mellan vänsterpolitik och kristen tro".

Han hoppas att inte bli betraktad som "mindre kristen" när han argumenterar kring, nationer, skattenivåer och migration utifrån de politiska ideologierna konservatism och kristdemokrati.

Mycket mothugg

På Dagens Facebooksida har Anders Gerdmar blivit bemött med kommentarer av många läsare. De allra flesta ger mothugg.

Birgitta är en av dem som inte håller med: "Gerdmar sätter sig på för höga hästar när han tror sig veta hur Gud vill att vi kristna ska be angående olika politiska partier. Jag minns dock att Jesus sa att vi ska be för överheten", skriver hon.

Ewa fortsätter: "Jag tror det finns kristna i alla partier och det tycker jag är bra."

"Detta är ''motbön'' i stället för förbön. Jag tror inte att Gud är intresserad av sånt", menar Per, som kallar sig kristen socialist.

Men Gerdmar får också medhåll. Från Kenth till exempel: "Tyvärr så är det alltför många inom kristenheten som inte förstår allvaret i en antikristlig socialistisk regering."

Läs också: ”Sätt ner foten mot socialdemokratin, Guds folk!”
 

"Fick drägliga villkor"

Andra som kommenterar försvarar socialdemokratin i förhållande till kristen tro.

Ann Katrin skriver: "Det ''antikristliga'' partiet satte en gång ner foten så att arbetare fick drägliga arbetsvillkor och fick ut sin lön i pengar och inte i alkohol. Undrar vilket som var mest gudfruktigt. Högerns utsugarmentalitet eller socialdemokraternas syn på nästan?"

Ingen ny debatt

Douglas Brommesson, docent I statsvetenskap vid Lunds universitet, är inte förvånad över att debatten om kristen tro och politik kan väcka starka känslor.
– Tron är ju så klart av väldigt stor betydelse för en troende människa. Om någon då ifrågasätter om du kan vara troende och inta en viss politisk hållning, så ifrågasätts ju hela fundamentet för den personen, säger han.
Brommesson konstaterar samtidigt att debatten om kristen tro och politik inte är ny inom kyrkorna.
– Med lutherdomen såg man den kristna tron och Svenska kyrkan som något som skulle befästa enhetsstaten och hålla ihop nationen.
– I mitten av 1900-talet handlar det mer om vänster och höger. En del har hävdat att Jesus var första kommunisten, och andra att det inte går att vara socialist och kristen.

Oense om vägen till målen
Det verkar ändå finnas ett antal grundläggande mål som är gemensamma för de flesta kristna, menar han.
– Det handlar exempelvis om att stå upp för de svaga, visa solidaritet och ta ett ansvar för att förvalta skapelsen. Däremot är man inte överens om vägen dit, säger Douglas Brommesson.

Läs mer: Micael Grenholm: Kristen tro är varken höger eller vänster

Lilla Erstagården