Hyllade terrorist – blir av med svenskt stöd

Sverige och tre andra länder avbryter med omedelbar verkan samarbetet med en palestinsk organisation.
Bakgrunden är att ett kvinnocenter på Västbanken har namngivits efter en palestinsk terrorist.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I beslutet står det att grunden för samarbetet mellan The Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat (HR/IHL Secretariat) och Women’s Affairs Technical Committee (WATC) bygger på en önskan om att bidra till att mänskliga rättigheter respekteras på ”ockuperad palestinsk mark”.

HR/IHL Secretariat finansieras av Sverige, Danmark, Schweiz och Nederländerna. I beslutet konstateras att det aktuella kvinnocentret, som stöttas av WATC, har namngivits av lokala myndigheter efter en person som var ”involverad i ett allvarligt brott mot civila”.

Samtidigt slås det fast att WATC:s brist på avståndstagande från namnet inte går att förena med strävan efter mänskliga rättigheter.

”Som en konsekvens är vi tvingade att informera er om beslutet ... att omedelbart avsluta sekretariatets stöd till WATC. Följaktligen kommer det inte att ske några ytterligare utbetalningar till WATC från sekretariatet.”

Busskapning i Israel

1978 låg Dalal Mughrabi bakom en busskapning i Israel då 37 civila, varav 13 barn, dödades. När det i våras stod klart att ett nyöppnat kvinnocenter i staden Burqa på Västbanken hade fått namnet ”Martyr Dalal Mughrabi Center” orsakade det starka protester.

Norska utrikesdepartementet krävde till exempel att de biståndspengar som gått till centret skulle betalas tillbaka och att alla officiella norska kopplingar till centret skulle tas bort.

– Glorifiering av terrorangrepp är fullständigt oacceptabelt, sa Norges utrikesminister Børge Brende.

I somras beslutade såväl Danmark som Schweiz att frysa bidraget till HR/IHL Secretariat.

– Jag är upprörd över att WATC, som hävdar att de arbetar för mänskliga rättigheter, inte bara har förhärligat en terrorist utan också har missbrukat förtroendet hos ett generöst folk som danskarna.

– Det är fullständigt oacceptabelt och jag kan inte starkt nog ta avstå från det. Danmark och danska skattekronor får under inga omständigheter användas till något som förhärligar eller främjar terrorister, sa Danmarks utrikesminister Anders Samuelsen.

Norsk finansiering

Och nu har alltså sekretariatets fyra givarländer fattat ett gemensamt beslut att avsluta samarbetet med WATC.

”Givarländerna kan inte acceptera någon oklarhet när det kommer till våld, även om inte några pengar som har skickats till The Human Rights and International Humanitarian Law har gått till det här centret”, står det.

Redan i somras uppgav danska utrikesdepartementet att WATC hade varit den implementerande partnern till FN-organet UN Women i kvinnocentret som delvis finansierades av Norge.

”Departementet har informerats om att namnet på kvinnocentret i Burqa har gjorts av kommunfullmäktige ensamma och utan WATC:s deltagande.”

Terrorist som förebild

En utredning initierades också av Danmarks utrikesminister efter avslöjandet om namnet på kvinnocentret. Den visade bland annat att WATC hade publicerat en artikel om Dalal Mughrabi i organisationens egen tidning i februari 2016.

”Artikeln presenterade terroristen som en förebild. Samtidigt står det i dag klart att direktören för WATC deltog i invigningen av centret och namngivningen.”

Bristen på avståndstagande från WATC:s sida innebär att det ekonomiska stödet från Sverige nu är avslutat.

De inblandade parterna

The Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat är ett gemensamt givarprogram sponsrat av Danmark, Nederländerna, Sverige och Schweiz.

WATC genomför projekt på Västbanken och Gaza i samverkan med WATC:s kvinnoorganisationer.

Dalal Mughrabi-centret har delvis finansierats av Norge och UN Women och resten samlades in från den palestinska lokalbefolkningen. Syftet med centret är att ”bemyndiga unga palestinska kvinnor och erbjuda dem en säker plats att få utbildning i demokrati, mänskliga rättigheter och val.