Jerusalems namn – äldre än man tidigare vetat om

Arkeologer har hittat en 2 000 år gammal inskription som innehåller ”hela” namnet Jerusalem. Det är det tidigast kända exemplet på stavningen ”Jerushalajim”, så som stadens namn skrivs på hebreiska i dag

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

JERUSALEM. Vid en utgrävning på platsen för ett byggprojekt i Jerusalem har israeliska arkeologer funnit lämningarna efter en kalkstenspelare med en text som gör sensation i forskarvärlden.

”Jerusahalajim”

Pelaren, som är från det andra templets tid, bär texten ”Hananiah son till Dodalos i Jerusalem”, skriven på arameiska med hebreiska bokstäver. Fyndet är den tidigast kända steninskriptionen med stavningen ”Jerusahalajim”. Tidigare har man bara hittat ett mynt från samma tid med den stavningen.

Annars är kortformen ”Jerushalem” den i särklass vanligaste under biblisk tid. Den förekommer 660 gånger i Gamla testamentet medan den längre formen bara återfinns fem gånger, enligt Israels fornminnesmyndighet (IAA), den israeliska motsvarigheten till Riksantikvarieämbetet, som presenterar fyndet.

Fullständig stavning unik

– Inskriptioner från Första och Andra templets tid som nämner Jerusalem är mycket ovanliga. Men ännu mera unik är den fullständiga stavningen av namnet, den förekommer vanligen i kortversion, säger arkeologen Yuval Baruch, IAA:s ansvarige för Jerusalemregionen, i ett pressmeddelande.

Fyndet presenterades officiellt på en vetenskaplig konferens på onsdagen och ingår nu i en utställning på Israelmuseet i Jerusalem.

Kanske ett artistnamn

Hananiah var ett vanligt judiskt namn i det bibliska Jerusalem och personen som nämns i texten var troligen ”konstnär/krukmakare”, enligt forskarna.

Faderns namn, Dodalos, är av allt att döma en variant på Daidalos, hantverkare och konstnär känd från den grekiska mytologin. Denne Dodalos i Jerusalem kan ha tagit det grekiska namnet som artistnamn, säger Dudy Mevorach, chef för arkeologiska avdelningen på Israelmuseet.

Krukmakarkvarter

Fyndet av inskriptionen gjordes i ett område som tidigare grävts ut under många år. Där har arkeologer hittat ett krukmakarkvarter som producerade kärl och krukor för Jerusalems behov i 300 år.

Korta formen vanligast

Jerusalem skrivs och uttalas ”Jerushalajim” på hebreiska i dag, men på biblisk tid var kortformen ”Jerushalem” betydligt vanligare.

I Gamla testamentet förekommer kortformen 660 gånger medan ordet Jerushalajim förekommer endast på följande bibelställen:

Andra Krönikeboken 25:1 (två gånger); Andra Krönikeboken 32:9; Ester 2:6; Jeremia 26:18.

660

Så många gånger förekommer

ordet Jerushalem i Bibeln.