Katolsk biskop lämnar amerikanskt ärkestift

Donald Wuerl, katolsk ärkebiskop i Washington, begär att få sluta. Och enligt uppgifter från Vatikanen accepterar påven Franciscus.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Wuerl har kritiserats starkt för sitt bristande ledarskap i en tid när det kommit många avslöjanden om att präster i katolska kyrkan begått sexuella övergrepp.

Donald Wuerl har fått kritik i framför allt två fall. Dels för att inte ha rapporterat sexövergrepp av präster under sin tid som biskop i Pittsburgh där han verkade från 1988 till 2006. Dels för att hävdat att han inte visste något om sin företrädare Theodore McGarricks beteende.

McGarrick tvingades sluta som ärkebiskop i Washington efter anklagelser om att ha sexuellt utnyttjat katolska studenter.

Franciskus accepterar

Därmed blir Wuerl, som fyller 78 år i november, den näst högste prästen efter McGarrick som tvingas sluta i katolska kyrkan i USA. Vatikanen gjorde ett uttalande på fredagen som innebär att påven Franciskus har accepterat Wuerls önskan att stiga åt sidan.

Enligt ärkestiftet har han tillfrågats om att sitta kvar tills en efterträdare har utsetts, rapporterar brittiska The Telegraphs nätupplaga.

Beslutet att lämna ärkebiskopsstolen i Washington kommer efter flera månader av spekulationer. Wuerl har bagatelliserat sexövergreppen och förfäktat sitt eget goda omdöme/handlande. Trots detta han till slut landat i beslutet att han inte längre kan leda det katolska ärkestiftet i USA.

Ville behålla Wuerl

Donald Wuerl aviserade sin avgång redan för tre år sedan, då han fyllde 75 år som är den brukliga pensionsåldern för biskopar i katolska kyrkan. Men påven Franciskus ville behålla honom, vilket är vanligt när det gäller starka och lojala biskopar.

Wuerl är inte åtalad eller fälld för något brott men får skarp kritik i en rapport där det hävdas att han låtit präster som gjort sig skyldiga till allvarliga tjänstefel få fortsätta arbeta som präster, antingen genom omplacering eller återinsättning i samma tjänster de hade innan.

Donald Wuerl är född i Pittsburgh, utbildades till katolsk präst i Washington och doktorerade vid ett katolskt universitet i Rom.