Kvinnoprästmotståndare Rune Imberg avkragades – får nu tillbaka sitt ämbete

Svenska kyrkans domkapitel ville frånta prästen Rune Imberg prästämbetet efter att han inte såg Göteborgs nya biskop Susanne Rappmann som sin andliga ledare. Nu har Överklagandenämnden upphävt beslutet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!