Kyrkoherde gav anställd örfil

En kyrkoherde i Uppsala stift har slagit en medarbetare och får därmed en skriftlig erinran som straff. Upprinnelsen var att den anställde prövade brandlarmet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Händelsen ska ha utspelat sig i mars. En medarbetare, anställd med lönebidrag som vaktmästare, hjälpte kyrkoherden att stänga av brandlarmet. Därefter utlöste han det igen, för att visa en nyanställd komminister hur larmet stängs av.

Det var i samband med det som kyrkoherden ska ha klappat till vaktmästaren och gett honom en förmaning. Kyrkoherden själv har sagt till domkapitlet att hon blev skrämd av det höga ljudet och ville förstärka tillsägelsen. Hon ångrar tilltaget direkt efteråt.

Domkapitlet har hört både vaktmästaren och kyrkoherden och diskuterat händelsen. De menar att utdelandet av örfilen varit ett "kränkande och oacceptabelt beteende" och att medarbetaren befann sig i en "särskilt utsatt ställning".

Kyrkoherden har genom sitt handlande "i avsevärd mån skadat det anseende en präst bör ha". Därför tilldelas hon en skriftlig erinran av domkapitlet, vilket är den mildaste graden av påföljder.