Läkare frias för dödshjälp på ovillig patient

En domstol i Nederländerna har slagit fast att läkaren som gav en dement kvinna en dödlig injektion gjorde rätt – trots att patienten kämpade emot.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Den numera pensionerade läkaren hade åtalats för att inte ha levt upp till lagens krav på att försäkra sig om att en tidigare uttryckt önskan om att få dö fortfarande var aktuell. Enligt åklagarmyndigheten gav patienten "blandade signaler" när eutanasin skulle genomföras och läkaren lät bli att verifiera om patienten verkligen fortfarande ville dö.

Åklagaren var tydlig med att åtalets syfte inte var att straffa läkaren utan att få ett juridiskt klargörande av vad som gäller enligt lagen i sådana här komplicerade fall.

Läs mer Frida Park: Tvärsäkert prat om dödshjälp skrämmer mig

 

Mentalt inkompetent

Domstolen friade läkaren med hänvisning till att patienten var svårt dement och mentalt inkompetent. Enligt medicinska journaler kände hon inte ens igen sin egen spegelbild. Någon ytterligare försäkran eller konsultation med patienten behövdes inte för att ge henne dödshjälp, menar domstolen.

Den omtvistade eutanasin ägde rum 2016. Bakgrunden var ett livstestamente som patienten i fråga skrev 2012, när hon fortfarande var vid sina sinnens fulla bruk. Där uttryckte hon önskan om dödshjälp i händelse av så svår demens att hon behövde flytta till ett vårdhem.

När den stunden väl kom ansåg kvinnans anhöriga och hennes läkare att det var dags. Två andra läkare godkände beslutet, vilket krävs enligt lag.

Höll fast kvinnan

Kvinnan fick sömnmedel i sitt kaffe, men när läkaren skulle initiera henne med det dödliga preparatet började hon kämpa emot. Läkaren bad de anhöriga att hålla fast kvinnan, vilket de gjorde och eutanasin genomfördes.

Domstolsutslaget är det första någonsin som handlar om en eventuellt påtvingad eutanasi på en dement person sedan Nederländerna, som första land i världen, legaliserade den 2002. Då fallet klargör ett komplicerat rättsläge kommer det att bli prejudicerande.

Det är ovanligt att människor som lider av svår demens får dödshjälp i Nederländerna. 2018 fick två sådana patienter eutanasi. Detta kan jämföras med att dödshjälp gavs till 144 personer med lättare demens och till 4 000 cancerpatienter.

Läs också Elisabeth sandlund: Det finns inget stöd i Bibeln för dödshjälp

 

Läs fler artiklar om dödshjälp och vård i livets slut

Alla tidigare artiklar
Sambo och giftermål
Sex har en själslig dimension som inte försvann bara för att kyrkans sexualmoral kastades överbord av 1960-talets rebeller. 
Foto: mari lezhava
Foto: mari lezhava