28 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Migrationsverket kallar frikyrkor för sekter

En familj från Iran som konverterat från islam till kristen tro har fått avslag på sin asylansökan. I avvisingsbeslutet beskrivs Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan som ”två olika sekter”.

– Helt obegripligt att Migrationsverket kan skriva så om Sveriges två största frikyrkosamfund, säger pastor Per Lundin i Borgstena i Västergötland, som engagerar sig för familjen.

Migrationsverkets försök att avgöra asylsökandes kristna tro med hjälp av kunskapsfrågor är starkt ifrågasatt. Bland annat har Sveriges kristna råd påpekat brister i myndighetens hantering av konvertitfall.

Dagen har uppmärksammat flera av dessa fall. Den här gången handlar det om en familj från Iran. De fick avslag på sin första asylansökan och sökte asyl igen efter att preskriptionstiden gått ut. Även den här gången blev svaret från Migrationsverket nej.

– De är uppgivna och känner sig orättvist behandlade. Ända sedan de kom till Borgstena för fyra–fem år sedan har de varit flitiga besökare i våra gudstjänster. Och deras fyra barn har deltagit regelbundet i vår barnverksamhet, berättar Per Lundin, pastor i Equmeniakyrkan i Borgstena.

Läs också: KD rasar efter sektstämplingen - tar frågan till riksdagen

Ifrågasätter äktheten

De har sökt asyl i Sverige bland annat med tanke på att de konverterat till kristen tro. Men Migrationsverket ifrågasätter det genuina i deras omvändelse bland annat med hänvisning till att de tillhör Equmeniakyrkan ”men trots detta även bedriver aktiviteter i en Pingstkyrka i Borås”.

– Pingstkyrkan i Borås, som ligger ett par mil från Borgstena, har en grupp farsitalande. Familjen brukar därför åka dit ibland för att delta i bibelstudier och få gemenskap med andra i samma situation. Det välkomnar vi, för här i lilla Borgstena finns inte så många iranier, förklarar Per Lundin.

Läs också: Equmeniakyrkan och Pingst: Djupt olyckligt att de sektstämplar oss

Om de båda församlingarna, Equmeniakyrkan i Borgstena och Pingstkyrkan i Borås, heter det vidare i avvisningsbeslutet: ”... det rör sig om två olika sekter, visserligen inom samma trosinriktning men att skillnaderna dem emellan ändå är omfattande”.

Det myndigheten benämner ”sekt” är Sveriges två största frikyrkosamfund med tillsammans cirka 150 000 medlemmar i över 1 200 församlingar spridda över hela landet.

Hur känns det att din församling kallas för en sekt av Migrationsverket?

– Ja, vad ska man säga? Det är väldigt okunnigt och ledsamt att de uttrycker sig på det sättet. Ytterst spiller det ju över på hela samfundet, i vårt fall Equmeniakyrkan i Sverige vilket jag tycker känns ganska allvarligt. Det skulle vara intressant att veta hur verket definierar en sekt, säger Per Lundin.

Läs också: Här svarar Migrationsverket på kritiken: Olyckligt

Okunniga frågor

Han har ingen anledning att tvivla på den asylsökande familjens ärlighet och att deras omvändelse är genuin. Han anser att Migrationsverket gör en felaktig bedömning som drar slutsatsen att ”familjen inte gjort sannolikt att någon eller någon av familjemedlemmarna har konverterat till kristendomen på grund av en genuin övertygelse”.

– Handläggarens frågor är väldigt okunniga. Att till exempel fråga om vad en protestant är tyder på att de inte vet så mycket om vad det innebär att vara en troende kristen. Att begära en teologisk analys av uttrycket protestant visar att man inte förstått.

Läs mer: SKR erbjuder kristendomsutbildning för Migrationsvekrets personal

Överklagar beslutet

– Denna familj är bara ett exempel på människor som kommit till vårt land. Här har de hittat ett sammanhang där de känner sig hemma och där Jesus står i centrum. Om de då i ord och handling visar att de tror ska de inte behöva bli ifrågasatta på det sättet, menar Per Lundin.

Vad som händer nu är inte riktigt klart, men familjen har överklagat beslutet till Migrationsdomstolen.

Thomas Manfredh

Thomas Manfredh är reporter på Dagen.

Fler artiklar