Moderaterna om samfundsbidragen

Inför valet 2018 tar Dagen i en artikelserie upp frågor som berör kyrka, tro och samhälle. De åtta riksdagspartierna har fått frågor om deras syn i sju specifika frågor. Här är Moderaternas svar om samfundsbidragen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Vill ni att samfundsbidraget ska behållas och hur vill ni i så fall att det ska se ut?

Trossamfunden är viktiga för Sverige, inte minst vad gäller samfundens sociala arbete. Vi anser att samfundsbidragen ska behållas. Samtidigt är det grundläggande att statliga medel endast lämnas till trossamfund som bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på. Moderaterna har deltagit med en representant i den statliga utredarens parlamentariska referensgrupp och då ställt oss bakom utredarens förslag. 

Sverigedemokraterna om samfundsbidragen

Kristdemokraterna om samfundsbidragen

Liberalerna om samfundsbidragen

Centerpartiet om samfundsbidragen

Miljöpartiet om samfundsbidragen

Socialdemokraterna om samfundsbidragen

Vänsterpartiet om samfundsbidragen

Läs fler artiklar om Moderaterna

Alla tidigare artiklar

Läs mer om svenska valet 2018

Alla tidigare artiklar