Moderaterna: Vi återvänder inte till kyrkopolitiken

Motionerna att Moderaterna skulle bli aktiva i kyrkopolitiken igen röstades ned på partiets stämma.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Två motioner hade kommit in till Moderaternas partistämma i Västerås med förslag på att Moderaterna åter skulle börja engagera sig i Svenska kyrkans interndemokrati, något som partistyrelsen även ställt sig bakom.

Men när partiet väl skulle fatta beslut så var svaret nej. Moderaterna ska inte tillbaka in i kyrkopolitiken.

Borgerligt alternativ

I dag ställer en nomineringsgrupp under namnet Borgerligt alternativ upp i kyrkovalet, en grupp som bildades efter att Moderaterna drog sig tillbaka år 2011 med motivering att politiska partier inte ska blanda sig i hur ett trossamfund styrs.

Borgerligt alternativ har backat rejält två kyrkoval i rad, vilket också var bakgrunden till att aktiva kyrkopolitiker med moderat koppling åter ville knyta ihop arbetet i kyrkan med partiet. I dag ställer fortfarande tre politiska partier upp i Svenska kyrkans interna val, S, C och SD, samtliga ökade sitt stöd i det senaste kyrkovalet.

Läs mer Joakim Hagerius: Befria Svenska kyrkan – partipolitik har inget där att göra


Minska biståndet

Men partiledningen fick med sig partiet på många andra frågor, exempelvis på sitt förlag att införa en nollvision för svenskt utvecklingsbistånd som ska vara avvecklat år 2030.

M-ledningens önskan att utreda ett slöjförbud i skolan röstades också igenom, medan kravet på att förbjuda böneutrop och omskärelse av pojkar röstades ned, precis så som partiledningen önskat i förväg.

Även en motion om att införa aktiv dödshjälp hade lämnats in, där beskedet från stämman var att ett beslutsunderlag ska tas fram för framtida diskussioner.

Hårdare tag

Moderaternas partistämma har handlat mycket om brott och straff. Partiet har slagit in på en hårdare linje, exempelvis vill partiet att det ska bli enklare att utvisa människor som begår brott och som har utländskt medborgarskap. På stämman diskuterades också migrationsfrågor där partiledningens önskan om en stramare linje har vunnit gehör.

Läs mer: Moderaternas nollvision för biståndet får hård kritik

Roland Hellsten.
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner