Muslimsk bön tillåts i frikyrkor

Saronförsamlingen i Göteborg är en av de frikyrkor som tillåter muslimsk bön i kyrkans lokaler. Detta har skapat debatt i församlingen.
– Det är inte fritt för vem helst utan gäller enbart elever på den SFI-kurs vi härbärgerar i kyrkans lokaler, säger Jonas Eriksson, sammankallande i församlingsledningen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!