Ny rapport från Timbro förespråkar dödshjälp

Den marknadsliberala tankesmedjan Timbro ger sig in i dödshjälpsdebatten. I en ny rapport förespråkar man en svensk legalisering av dödshjälp.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Dödshjälp bör legaliseras och särskilda läkare ska certifieras för att hjälpa till vid assisterat självmord. Det är några av de centrala budskapen i rapporten "Låt mig gå" som tankesmedjan Timbro presenterar i morgon.

 

Läs också: Över 5 000 fick dödshjälp förra året

 

Dödssjuka

Den liberala skribenten och läkarstudenten Kajsa Dovstad har på uppdrag av Timbro dels gått igenom hur regelverket ser ut i de länder som tillåter dödshjälp, dels skissat på en modell som bäst skulle passa att införa i Sverige. I rapporten argumenterar hon för ett system där dödssjuka får avsluta sina liv utan att vänta på den naturliga döden med hjälp från den svenska sjukvården.

"Att låta dödssjuka människor få makt över hur slutet inträffar är en efterlängtad rättighetsreform," skriver Kajsa Dovstad och framhåller vikten av att dödshjälp legaliseras inom en inte alltför avlägsen framtid. Hon hävdar de argument som används av legaliseringsmotståndarna inte håller. Bland annat menar hon att det saknas belägg för att dödshjälp skulle skada förtroendet för sjukvården, att det skulle inverka negativt på tillgången till god palliativ vård och att aktiv dödshjälp skulle strida mot läkaretiken.

 

Läs mer: Aktiv dödshjälp laglig i Kanada

 

Kanada-modellen

I rapporten förespråkar man den modell av lagstiftning som man i dag har i Kanada. Det är den som borde införas i Sverige, fast med ett viktigt undantag. "Assisterat döende där läkare skriver recept på beredningar som patienten sen själv hämtar ut och sväljer bör förespråkas framför eutanasi, där vårdpersonalen genomför den dödande handlingar", står det i rapporten. "Men eutanasi bör inte vara helt förbjudet, utan kunna tillämpas i de fall där assisterat självmord inte är möjligt att genomföra".

I klartext skulle det betyda att personer som inte längre klarar av att svälja ska kunna få en giftinjektion av sjukvårdspersonal. 

 

Läs också: Oregonmodellen öppnar för dödshjälp till diabetessjuka

 

Certifierade läkare

Dovstad vill också certifiera läkare som ska ha rätt att besluta om och hjälpa till att förkorta de dödligt sjuka patienternas liv (efter patientens önskan). Möjligheten att ge dödshjälp ska vara ett tillägg till, snarare än en del av, den vanliga läkarlegitimationen. Den lösningen skulle, enligt Dovstad, stänga diskussionen om personalens samvetsfrihet.

Timbros rapport presenteras i morgon torsdag den 5 april. Samma dag debatterar Dagens ledarskribent Elisabeth Sandlund med riksdagsledamoten (L) och SMER-ledamoten Barbro Westerholm under ett seminarium på Timbro i Stockholm samt kommenterar den i Aftonbladet-TV.

Läs fler artiklar om dödshjälp och vård i livets slut

Alla tidigare artiklar