Ny rapport sågar kritiken mot religiösa skolor

Det finns visst utrymme för konfessionella inslag i skolundervisning, så länge de inte är indoktrinerande. Det säger juristen Ruth Nordström, en av författarna till Claphaminstitutet och Scandinavian Human Rights Lawyers rapport ”Religionsförbud i skolan?”.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Religiösa skolor ska förbjudas, föreslog Socialdemokraterna i mars, och även företrädare för andra partier har skärpt tonläget mot konfessionella skolor. Under våren tillsatte regeringen också en utredning som ska se över regelverket för konfessionella inslag i skolor.

Som en motvikt i debatten och ett försök att belysa hur svensk skolpolitik förhåller sig till Europakonventionen kommer nu rapporten "Religionsförbud i skolan?". Rapporten har skrivits av kristna tankesmedjan Claphaminstitutet och juristorganisationen Scandinavian Human Rights Lawyers, SHRL, och den presenterades under Almedalsveckan.

Betonar Europakonventionen

Rapportens författare har bland annat gått igenom en rad beslut från Skolinspektionen gällande konfessionella inslag i skolverksamhet, och man har inte minst lagt tonvikt vid vad internationell rätt säger och hur Sverige förhåller sig till det.

Ruth Nordström, chefsjurist vid SHRL, vill särskilt lyfta fram betydelsen av Europakonventionens skrivning att staten måste respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en utbildning som stämmer överens med deras religiösa och filosofiska övertygelse.

- Med den nya utredningen vill regeringen ytterligare strama åt lagen, men det anser vi att man absolut inte har stöd för, varken i Europakonventionen eller i Europadomstolens praxis, som Sverige är bundet att följa, säger Ruth Nordström.

"Absurd detaljstyrning"

I dag tillåter den svenska lagen ingen form av konfessionell undervisning, men den strikta synen på att hålla det konfessionella helt utanför klassrummen har inget stöd hos Europakonventionen och Europadomstolen, säger Ruth Nordström.

- Man får förmedla information om religiösa och filosofiska spörsmål i undervisningen, enligt Europadomstolen, så länge det sker med ett objektivt, pluralistiskt och kritiskt förhållningssätt. Europadomstolen drar gränsen vid indoktrinering, när man säger "Det här måste du tro på". Men att som Skolinspektionen gör, med en detaljstyrning där man dissekerar varenda psalm vid en skolavslutning, det blir helt absurt, säger hon.

Läs mer: Skolinspektionen vill ha tydligare lagtext om konfessionella friskolor
 

"Saknar definition"

Ett problem som lyfts fram i rapporten är att det i den svenska skollagen inte finns någon tydlig definition av vad konfessionella inslag i undervisningen är.

- Innan den nuvarande skollagen antogs sa både lagrådet och flera remissinstanser att begreppet konfessionell är så avgörande att det bör definieras i lagtexten, men regeringen tyckte inte att det var nödvändigt, konstaterar Ruth Nordström.

Det har, menar hon, fört med sig att Skolinspektionens bedömningar bygger på en tveksam grund.

- När man till exempel säger om en prästs välsignelsebön vid en skolavslutning att det är ett konfessionellt inslag som inte kan tillåtas, vad bygger man det på? undrar Ruth Nordström.

Läs även: Motsägelsefullt att vilja förbjuda religiösa friskolor OCH försvara demokratin