Ökat hot från hinduer mot kristna

Sju predikanter i norra Indien har gripits, anklagade för att evangelisera.
Händelsen är bara en i raden av attacker på kristna.
Framtiden för kristna och muslimer kan vara mörk i världens största demokrati.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det var för två veckor sedan som polis slog till mot ett kristet möte i en by i delstaten Uttar Pradesh. Sju predikanter omhändertogs och fängslades. Det är i dags­läget oklart om de släppts fria eller om de fortfarande befinner sig i polisens förvar.

Det finns olika uppgifter om vad som egentligen föranledde polisens ingripande. Enligt vissa bybor, som intervjuas i Times of India, hade predikanterna den senaste månaden evangeliserat bland daliter (kastlösa) i området, uttalat sig nedsättande om hinduiska gudar och tvingat människor att konvertera.

Förnekar tvångskonvertering

Men själva förnekar predikanterna att de skulle ha gjort något fel. Biblar delades bara ut till dem som önskade, och någon tvångskonvertering har inte förekommit.

Händelsen följer ett välkänt mönster i Indien. Hinduistiska nationalister har de senaste åren blivit alltmer intresserade av de kristna kyrkornas verksamhet i landet. En vanlig anklagelse är att församlingarna, med oetiska metoder, lockar fattiga indier att konvertera.

– Men kyrkorna är väldigt försiktiga för att inte kunna anklagas för tvångskonvertering, säger en man som har nära kontakter med kristna i Indien till Dagen.

Sedan 2014 är Narendra Modi premiärminister i Indien. Modi leder det hindunationalistiska partiet BJP, som vill bevara och försvara Indiens hinduiska arv. Många hinduiska extremister har fått vind i seglen genom BJP:s framgångar och har vänt sig speciellt mot kristna och muslimer, som stämplas som inkräktare.

– Alltsedan denna regim kom till makten och fick egen majoritet så är kristna väldigt bekymrade, säger mannen.

”Hot blir vanligare”

Victor John leder den indiska organisationen ASSI, som både arbetar socialt och med församlingsbyggande i främst norra Indien.

Genom ASSI:s verksamhet, som stöds av Evangeliska frikyrkan, har många indier blivit kristna. Victor John skriver till Dagen att hot blir allt vanligare. När kristna samlas i hemmen kan de bli attackerade av upprörda hinduiska extremister. Ibland följer polisen med mobben.

– Polisen kan komma med mobben, men inte för att stoppa förföljelsen utan för att se till att det inte blir för mycket bråk, säger Victor John.

I flera indiska delstater finns i dag lagar vars officiella syfte är att förhindra att människor omvänds genom tvång. Men lagarna används främst för att försvåra för hinduer som helt frivilligt vill konvertera till kristendom eller islam.

Vagt formulerad

Lagtexten är ofta vagt formulerad och öppnar därmed för anklagelser mot kristna förkunnare. Den som döms kan få ett flerårigt fängelsestraff. Även i stater som inte har sådana lagar, som i Uttar Pradesh, kan kyrkornas arbete hämmas genom polisens ingripande.

– En av orsakerna till motståndet från hinduiska nationalister är att kyrkorna växer så mycket. Men de kristna kommer ändå inte att sluta evangelisera, men det sker på andra sätt än tidigare, säger Indienkännaren.

Indien är en sekulär stat, där religionsfrihet är inskriven i grundlagen. Starka hinduiska grupper har dock som mål att låta hinduismen få företräde framför de andra religionerna i landet. Detta är en utveckling som oroar kyrkorna.

– Jag tycker att man i den politiska dialogen med Indien borde lyfta fram vikten av att bevara religionsfriheten och Gandhis arv av icke-våld. Nu håller Indien på att förlora det, säger mannen.

Kristendom i Indien

Enligt en gammal tradition kom kristendomen till Indien med aposteln Tomas bara 20 år efter Jesu död.

Även om inte Jesu lärjunge var i Indien så har det funnits kristna i Indien i åtminstone 1 700 år.

Officiellt är färre än tre procent av Indiens befolkning på 1,3 miljarder kristna.

Många kyrkor växer dock snabbt, och statistiken kan därför vara missvisande.

Lilla Erstagården