Omdiskuterade bönekonferensen Nordens kallelsestund genomförs i helgen

Bönekonferensen Nordens kallelsestund kommer att genomföras i helgen. Lars Enarson menar att beslutet är fattat i lydnad mot Gud. Samtidigt följer de regeringsbeslutet om max 500 besökare och försiktighetsåtgärder vidtas för att hindra att coronaviruset sprids.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!