Pingstledaren Daniel Alm svarar i debatt om Esther Kazen och feminism

Debattartikeln "Problematisk feminism" har skapat stort engagemang bland Dagens läsare. I sociala medier har flera personer gett sin syn på saken, bland annat pingstledaren Daniel Alm.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

I debattartikeln, som är undertecknad av tre företrädare för Nätverket för klassisk baptism, ifrågasätts generalsekreteraren för Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, Esther Kazen. Debattörerna tar flera exempel på texter från Kazens Instagramkonto "Feministpastorn", som de menar är "som hämtade från RFSU:s kampanjmaterial".

Förutom kritik mot sakinnehållet undrar debattörerna hur organisationer som är relaterade till Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, ställer sig till Kazens budskap. Däribland finns Frälsningsarmén, Pingst, Svenska alliansmissionen och Evangeliska frikyrkan.

I ett inlägg på Facebook ger pingstledaren Daniel Alm svar. Han skriver bland annat att "citaten som anges i debattartikeln går utanför den sfär av värderingar jag själv och Pingst omfattar" och att Pingst kommer att "ha en dialog med företrädare för SEK om vår koppling till dem". Samtidigt hoppas han att hans kritik av det Kazen skriver inte ska "tas till intäkt för att det skulle vara kvinnorna som leder en liberalisering av kyrkan eller att feminism i sig skulle vara fel".

En annan person som reagerat på artikeln är pastorn i Hestra missionsförsamling, Lars Gunther. I ett Facebookinlägg drar han paralleller mellan karismatik och feminism. Han menar att han som pingstkarismatiker förväntas vara ytterst vaksam mot avarter inom det egna ledet och undrar var motsvarande externa förväntan och interna vilja finns inom den kristna feminismen.

På Dagens facebooksida uttrycker många sitt stöd för Ester Kazen. Användaren Susanna skriver att "Ester är precis det jag önskar och vill se, och det som frikyrkan och kyrkan i Sverige så länge behövt. Någon som når ut till många, och håller trosfrågor moderna, i vår tid."

En annan Facebookanvändare, Lars, skriver att han tackar Gud för Ester och fortsätter: "Feminismen är nödvändig och hennes röst är som källfriskt vatten i dagens svenska kristenhet (och man behöver faktiskt inte alltid vara helt överens med henne för att anse det)."

Läs också: "Esther Kazen står för en problematisk feminism"

 
Foto: Privat & Anna B. Sandberg
Foto: Privat & Anna B. Sandberg