Pingströrelsen vill påverka om integration i valrörelsen

Pingströrelsen ger sig in i valrörelsen med kampanjen ”Pingst på de utsattas sida”. Bland annat lanserar de ordet ”integrationsglädje” mitt i en infekterad politisk debatt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Vi talar nästan alltid om integration som utmaningar och problem. Vi vill lyfta fram visionen att vi vinner och växer med nya människor som kommer hit, säger Daniel Alm, föreståndare för PIngst, inför församlingsrörelsens rådslag på fredag-lördag.

Den kampanj som snart lanseras går under rubriken ”Pingst på de utsattas sida”. Tanken är att landets cirka 450 pingstförsamlingar ska kunna driva tre frågor:

1) Existentiell hälsa

2) Världen är viktig

3) Integrationsglädje
 

Pingstkyrkor får hjälp inför valet

Rent praktiskt handlar det om att församlingarna får tips och idéer på hur de kan arrangera förbönskvällar, bjuda in till lokala utfrågningar med politiker på sin ort samt får hjälp med mallar för att skriva pressmeddelanden och debattartiklar i de aktuella frågorna.

Många pingstförsamlingar har positiva erfarenheter av integration de senaste åren, uppger Daniel Alm. Han berättar om en församling där tio nyanlända har startat egna företag. Vidare om mobilappen Welcome App, som har utvecklats av en församlingsmedlem i Hillsong Stockholm för att försöka få tio tusen svenskar att gå och äta lunch med en nyanlända före valet. Hashtaggen #10000luncher i sociala medier sprids inte minst bland kristna i församlingsmiljöer.

– Vi har sett så mycket glädje i detta. Därför vill vi lyfta fram ordet ”integrationsgläjde”, säger Daniel Alm.

116267.jpg

 

Engagemang för flyktingar

Hans Erik Bylund, pastor i Botkyrka och ordförande i Pingströrelsens integrationsråd, uppger att de kristna församlingarna har stått kvar i sitt engagemang för flyktingarna genom språkcaféer och annat när opinionssvängningar har märkts av i samhället.

Han säger att många av församlingarna har vitaliserats genom nya människor från andra länder.

– Vi uppmanar politikerna att ställa upp även för dem som inte har någon rösträtt, och se visionen i att detta kan leda till något väldigt bra i vårt land. I kyrkorna grundar vi inte vårt engagemang utifrån opinionsläget utan utifrån uppdraget i Bibeln att värna de utsatta; fattiga, änkor och främlingar.

Ulf Sundkvist, pastor i Umeå pingstkyrka, lyfter fram behovet av existentiell hälsa i samhället, något som bland annat Världshälsoorganisationen, WHO, har pekat på.

– Dubbelt så många barn och unga lider i dag av psykisk ohälsa än för tio år sedan, enligt Socialstyrelsen. Vi tror att det här mycket beror på att vi har förpassat de existentiella frågorna till den privata sfären. Religionsfobin i samhället är direkt skadlig för svenska ungdomar. Meningsfullhet i tillvaron är avgörande för folkhälsan, säger Ulf Sundkvist.

Läs också: Pingstledare vädjar: Inga fler utvisningar till Afghanistan
 

Satsningen sjösätts i helgen

Vid pingströrelsens rådslag (årskongress) i Citykyrkan i Stockholm nu på fredag–lördag samlas cirka 340 ombud från församlingar runt omkring i landet. Då kommer valsatsningen att sjösättas. Allt utifrån den framtidsbild som församlingsrörelsen Pingst redan har fattat beslut om.

Varför ska pingströrelsen ge sig in i valdebatten?

– Vi var ju med och demokratiserade Sverige, så vi har ett ansvar att göra vår röst hörd. Dessutom är det fler som går till kyrkan varje söndag än som går och ser på fotboll. Kyrkorna är inte opolitiska, men däremot inte partipolitiska. Vi står alltid på de svagaste sida, oavsett vad olika partier tycker, säger Ulf Sundkvist.

Valsatsningen är också ett konkret exempel på hur Pingst centralt och lokala församlingar ska kunna hjälpa varandra för att få genomslag i samhället, menar Daniel Alm. Han vill ta fram tekniska hjälpmedel som underlättar för församlingarna i detta.

– Folkrörelserna och frikyrkorörelsen måste ta nästa steg in i framtiden för att involvera och engagera dagens människor.

Pingst rådslag

Vad: Högsta beslutande organ för Pingst – fria församlingar i samverkan.

Plats: Citykyrkan i Stockholm.

När: Fredag–lördag 25–26 maj.

Antal: Cirka 340 ombud från församlingar i hela landet väntas närvara.